Partner
nieuws

Theaterseminar Voorstelling van Zaken: het ANDERE verhaal over de zorg

Theaterseminar Voorstelling van Zaken: het ANDERE verhaal over de zorg

Heel Nederland maakt zich zorgen om de zorg. Zijn eigen zorg, voor nu en later. Tijdens het theaterseminar wordt de toekomst van de zorg vanuit drie hoeken belicht: de beroepsbeoefenaar, de verzekeraar en de bestuurder met als centrale middelpunt de patiënt.

Een theaterseminar met Alexander Rinnooy KanGodelieve van HeterenMarcel Olde-Rikkert,  Gerrit van der Wal, Marcel LeviPeter HollandBart BerdenPauline MeursCarina HildersAlbert ArpWim van der Meeren, Dianda Veldman en topacteurs waaronder Loes Luca en Pierre Bokma.

In deze eerste Voorstelling van Zaken wordt het ANDERE verhaal over de zorg verteld.

Waarom dit theaterseminar?

Geen enkel vakgebied waarin zo veel gebeurt, en bijna geen enkel vakgebied waar zoveel seminars over gegeven worden. Heel Nederland maakt zich zorgen om de zorg. Zijn eigen zorg, voor nu en later. Is de zorg op den duur nog wel betaalbaar op deze manier? Moeten wij straks de helft van ons inkomen aan de zorg betalen? Moeten we maar blijven doorbehandelen? Moet je beleid maken voor uitzonderingen? Maken teveel regels de zorg niet onnodig gecompliceerd? Wie bedenkt toch al die regels? Zijn de veranderingen wel altijd in het voordeel van de patiënt? Moet de patiënt niet ook beter voor zichzelf zorgen?

Van Verzorgingsstaat naar Zelfzorgstaat

Allemaal vragen die op ons afkomen in de overgangsfase waar we momenteel in verkeren van een verzorgingsstaat naar een zelfzorgstaat. Over al deze vragen wordt oeverloos gesproken en gedebatteerd maar bij de Voorstelling van Zaken krijgt u het ANDERE verhaal van de zorg te horen.

In deze eerste Voorstelling van Zaken debatteren drie maal vier deskundigen over de volgende vragen:

  1. Patiënt centraal stellen: fabel of werkelijkheid?
  2. Regelgeving: doolhof voor de dokter: komt hij of zij nog voldoende aan zijn of haar werk toe?
  3. Hoe oud wil ik/kan ik worden? Tot hoever kan/wil ik me laten behandelen? Kunnen we de eindigheid van het leven nog wel accepteren?

Dilemma’s en complexiteit

Acteurs zullen aan de hand van klassieke toneelscènes de dilemma’s en complexiteit blootleggen die eeuwen geleden al aan de orde waren en nu nog steeds zijn. De toneelscènes vormen de inbedding van het debat. Niet de casuïstiek, maar de grote levensvraagstukken komen ter tafel. Dilemma’s worden inzichtelijk gemaakt, nieuwe dwarsverbanden en verbindingen kunnen ontstaan. Niet alleen het hoofd, maar ook het hart en de verbeelding worden aangesproken.

Zoeken naar verbinding

Dit theaterseminar is dus niet de zoveelste bijeenkomst van ‘talking heads’. De geharnaste standpunten blijven thuis. Debaters zijn bereid hardop te denken en buiten hun gebaande paden te treden, met als doel het zoeken naar de verbinding. Zij geven aan met welke dilemma’s zij te maken hebben en waar de mogelijke oplossingen volgens hen zouden kunnen liggen. Door werkelijk naar elkaar te luisteren en vrijuit te praten, krijgen ideeën die een nieuwe blik op de zorg van de toekomst zouden kunnen werpen, een kans.

Wat gaat u nou eigenlijk zien?

Een live debat over aspecten in de zorg die menigeen slapeloze nachten bezorgt. De driehoek beroepsbeoefenaar, verzekeraar en bestuurder, met als middelpunt de patiënt, zit vast. Geen van drieën hebben gelijk en ook geen ongelijk, maar blijven zich vasthouden aan de inmiddels geharnaste standpunten.

Skipr 99

Tijdens de Voorstelling van Zaken maken we de Skipr 99 bekend; de jaarlijkse lijst met belangrijkste bestuurlijke beïnvloeders. Wie komt er binnen, wie stijgt, wie daalt en wie voert de lijst aan? U hoort het op 11 november.

Nieuwsgierig?

Kom kijken! Wat riskeert u? De mensen op het toneel zijn talentvolle, betrokken, hardwerkende, intelligente deskundigen met een overvolle agenda die bereid zijn aan dit theaterseminar deel te nemen. Ze kunnen winnen of verliezen, ja als dat geen geld waard is…

We hopen u op 11 november in de Stadschouwburg van Amsterdam te mogen begroeten.

Meer informatie en direct inschrijven op: http://voorstellingvanzaken.nl of www.skipr.nl/events  

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top