Partner
nieuws

Powered by

Simulatiemodel Gezond Werken: investeren in medewerkers lóónt

Simulatiemodel Gezond Werken: investeren in medewerkers lóónt

Een medewerker die zich fit en vitaal voelt, presteert beter, verzuimt minder en ervaart meer werkplezier. Deze medewerker levert betere zorg en draagt bij aan betere kwaliteit. Daar komt bij: de fysieke en psychosociale belasting in de zorg is hoog. Dit leidt tot gezondheidsklachten en daarmee tot een lagere productiviteit en een hoger verzuimcijfer.

Investeren in de gezondheid van medewerkers loont. Maar wat investeringen precies opleveren, was tot dusver onduidelijk voor zorgorganisaties. Het Simulatiemodel Gezond Werken van Stichting IZZ biedt u die informatie wél. En laat zien hoe een investering in de gezondheid van medewerkers binnen 1 jaar wordt terugverdiend.

Concrete opbrengsten

Het Simulatiemodel Gezond Werken gaat uit van de eigen organisatiegegevens van een zorgorganisatie, zoals aantal medewerkers, loonsom en het percentage productiviteit, verzuim en verloop. Op basis van die gegevens geeft het model drie strategieën.

1. Investering in bewegen en fysieke belasting
2. Investering in psychosociale belasting en de balans werk-privé
3. Investering in de fysieke en psychosociale gezondheid van medewerkers met een aanvullende investering in leiderschap

Het model laat zien dat een investering in de gezondheid van medewerkers binnen 1 jaar kan worden terugverdiend. Concrete opbrengsten zijn een lager verloop- en verzuimpercentage en een hogere productiviteit. Maar ook lagere loonkosten en dalende uitgaven voor verzuim en verloop. De investeringen hebben ook een positief effect op medewerkers- en klanttevredenheid.

Organisatieklimaat: directie geeft de doorslag 

Strategie 3 uit het simulatiemodel toont aan dat investeren een grote productiviteitswinst oplevert. Bij strategie 3 investeert u niet alleen in fysieke en psychosociale arbeidsbelasting en gezondheid. Maar ook in leiderschap. Dit  betreft een brede investering in het organisatieklimaat. Organisatieklimaat is het beeld dat medewerkers hebben van het belang dat de werkgever hecht aan gezond gedrag. Het organisatieklimaat bepaalt min of meer hoe een werknemer te werk gaat. Zijn gedrag weegt hij – bewust of onbewust – af aan het belang dat hij denkt dat het management eraan hecht. Uit eerder onderzoek Gezond werken in de zorg blijkt dat de betrokkenheid van raad van bestuur en directie cruciaal is voor een goed organisatieklimaat.

Onderbouwde strategische keuzes 

Het Simulatiemodel Gezond Werken heeft als doel om zorgorganisaties te helpen bij het maken van een onderbouwde investeringskeuze als het gaat om de gezondheid van medewerkers. Stichting IZZ werkte bij de ontwikkeling van het model samen met Nyenrode Business Universiteit. Het resultaat is een kosten-batenmodel, gebaseerd op de theorie van Sustainable Business Modeling. Door wetenschappelijke inzichten te combineren met de actuele organisatiegegevens, ontstaat per organisatie zicht op de effecten van verschillende gezondheidsinterventies. De kosten-batenanalyse die het Simulatiemodel oplevert, vormt dan ook een belangrijke onderlegger voor het (strategische) HR-beleid. En is daarmee relevante input in uw planning- en-controlcyclus.

Meer informatie?

Voor concrete vragen over het simulatiemodel kijkt u op www.stichtingizz.nl/simulatiemodel.
Voor de onderzoeksresultaten Gezond werken in de Zorg: www.stichtingizz.nl/gezond-werken/gezond-werken-in-de-zorg.

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top