Partner
nieuws

E-health: Niet denken, maar doen?

E-health: Niet denken, maar doen?

Onderzoek en implementatie zullen de komende tijd de meest belangrijke thema’s worden in het domein van e-mental health. Op het eindcongres INPREZE komen deze twee zaken uitgebreid aan bod. Wat is het belang van goed onderzoek voor brede afname van producten? Waarom worden veel geteste producten weinig gebruikt?. Hoe kunnen we zorgen dat onderzoek en implementatie dichter tegen elkaar aan gaan zitten? Zijn daar ook andere vormen van onderzoek voor nodig?

Met ondere andere: Heleen Riper (hoogleraar VU), Pier Prins (hoogleraar UvA), Marten Blankensteijn (oprichter Blendle) en Bas Haring (Universiteit Leiden, BNN). Zie ook het programma voor een uitgebreide omschrijving van alle presentaties en parallelsessies..

Achtergrond: INPREZE project

Deze eindconferentie vindt plaats in het kader van het project INPREZE. Dit project voorziet in het oprichten van een kennisplatform voor het (door)ontwikkelen van innovatieve ICT toepassingen voor online preventie, zelfhulp en indicatiestelling in de geestelijke gezondheidszorg.

Veel organisaties die actief zijn in of voor de GGZ hebben de afgelopen jaren online toepassingen ontwikkeld, voor preventie, zelfhulp en behandeling. Er zijn apps voor verschillende psychische klachten, zoals angststoornissen, depressie en autisme. De grootste uitdaging hierbij is het realiseren van brede implementatie van online toepassingen en ervoor zorgen dat deze op een goede (veilige) manier worden ingezet.

Voor het succesvol implementeren van eGGZ toepassingen is een sterkere bundeling van kennis noodzakelijk alsook een betere samenwerking binnen de keten.

Voor wie?

Dit congres is voor professionals in de GGZ en de zorg die geïnteresseerd zijn in online preventie, zelfhulp en behandeling. Ook voor professionals die betrokken zijn bij de implementatie van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) is deze bijeenkomst interessant. 

Niet denken, maar doen?
Over onderzoek naar en implementatie van e-mental health

donderdag 10 december 2015
Locatie: Media Plaza, Croeselaan 6, 3521 CA Utrecht


INPREZE wordt medegefinancierd door de Europese Commissie, de provincie Noord-Holland en de Rijksoverheid. Het project wordt uitgevoerd door de volgende projectpartners:
 
- Stichting Arq
- AMC Divisie Psychiatrie
- Dr. Leo Kannerhuis
- Interapy

Programma en aanmelding: cogis.nl/nietdenkenmaardoen

Logos Whitepage

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top