Partner
nieuws

Vastgoedbeleid is integraal onderdeel van strategie

Vastgoedbeleid is integraal onderdeel van strategie

Het vastgoedbeleid in zorgorganisaties maakt vaak geen onderdeel uit van de algemene strategie en is soms te veel op de korte termijn gericht. Voor zorgorganisaties die toekomstbestendig willen zijn is dat wel nodig.

Vastgoed vormt een belangrijke pijler voor de realisatie van de strategie van een zorginstelling. Een goede analyse van het vastgoed als basis van toekomstgericht portefeuillebeleid zal bijdragen aan het verbeteren van het rendement van uw organisatie. Bovendien is het hebben van een integraal vastgoedbeleid, naast een goede business case, voor banken een belangrijke voorwaarde om uw vastgoed te willen financieren.

Koppelen

Frank van der Lee, BDO Branchegroep Zorg: ‘Zorgorganisaties kijken nog te veel naar een enkel pand dat ze willen afstoten. Ze vergeten dan dat hetzelfde pand misschien in de nabije toekomst wel bruikbaar is omdat de zorgvraag van hun cliënten is veranderd. Door integraal vastgoedbeleid te koppelen aan de toekomstvisie van de organisatie, voorkom je dat.’ Waar moet u aan denken bij de invoering van een integraal vastgoedbeleid?

Verantwoordelijkheid

De verantwoordelijkheid voor het vastgoed dient u op het hoogste niveau te beleggen. Van der Lee: ‘Vaak staat vastgoed wel op de agenda van de raad van bestuur, maar dat betekent niet dat zij ook voldoende kennis van zaken hebben. Op het niveau van de raad van bestuur kunt u expertise –intern of extern- aantrekken.’

Strategie

Als zorgorganisatie zou u zich moeten afvragen wat uw algemene strategie betekent voor de vastgoedportefeuille. U past uw strategie aan bij de veranderende wet- en regelgeving, de verwachte zorgvraag of een ander organisatiemodel? Dan moet dat ook gebeuren met uw vastgoedportefeuille. ‘Het scheiden van zorg en wonen heeft direct invloed op de vastgoedportefeuille. Dat geldt ook voor ouderen die langer thuis blijven wonen. Of voor de invoer van zelfsturende teams’, aldus Van der Lee.

Dynamisch

Door uw vastgoedplannen aan te passen aan de actualiteit, ontstaat een dynamische vastgoedstrategie. Van der Lee: ‘Helaas zien we dat in de praktijk vastgoedplannen vaak voor een periode van meerdere jaren worden opgesteld en tussentijds niet worden bijgesteld. De strategie is dan al ruim voor het aflopen van dit tijdsbestek verouderd en de vastgoedplannen sluiten niet meer aan op de werkelijkheid.’

Stakeholders

Stakeholders moet u tijdig betrekken bij het vastgoedbeleid. ‘Door banken, woningcorporaties en gemeenten mee te nemen in het vastgoedbeleid begrijpen ze de keuzes die u maakt op het gebied van vastgoed beter. Woningcorporaties zullen eerder geneigd zijn om samen met u een oplossing te zoeken voor leegstand. Banken en gemeenten zullen makkelijker willen meedenken over financiering.’

Business case

Naast de aanwezigheid van een integraal vastgoedbeleid is voor banken een gedegen business case voor eventuele nieuwbouwtrajecten van het grootste belang. Banken stellen steeds hogere eisen aan kredietwaardigheid, planvorming en zekerheden. Dat zijn zaken die onder meer in de business case moeten worden meegenomen. Maar ook een duidelijke onderbouwing van uitgangspunten is van groot belang om tot een efficiënt financieringsproces te komen.

Meer weten?

Wilt u eens van gedachten wisselen over uw uitdagingen op het gebied van vastgoed, of over het opstellen van een business case, bel dan naar Frank van der Lee, partner BDO Branchegroep Zorg, tel. 088-236 4803. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top