Partner
nieuws

Wet DBA kan voor forse naheffingen zorgen

Wet DBA kan voor forse naheffingen zorgen

Per 1 mei 2016 vervalt de Verklaring ArbeidsRelatie (VAR). Opdrachtgevers en interim-managers lopen dan het risico dat hun relatie wordt aangemerkt als dienstverband, wat kan leiden tot naheffing van belastingen en sociale premies. De overeenkomsten van de Veghte blijven zekerheid bieden over de fiscale status van de inzet.

De Eerste Kamer heeft op 2 februari 2016 ingestemd met de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (Wet DBA).  Hierdoor is een belangrijke stap gezet naar nieuwe wetgeving inzake de inhuur van zelfstandigen en daarmee ook van interim-managers. Voor ons reden om u hierover nader te informeren. De wet DBA treedt namelijk al per 1 mei 2016 in werking en heeft verstrekkende gevolgen voor opdrachtgevers en interim-managers; het risico op fiscale consequenties neemt belangrijk toe en wordt vooraleerst de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever.

Dienstbetrekking

Bij het inhuren van een interim-manager loopt u namelijk altijd het risico dat de relatie met de interim-manager door de Belastingdienst beoordeeld wordt als een dienstbetrekking. Daardoor kunt u geconfronteerd worden met het achteraf moeten afdragen van belastingen en sociale premies.

Tot 1 mei 2016 bent u als opdrachtgever door middel van de VAR (Verklaring Arbeids Relatie) gevrijwaard worden van dit risico, omdat het risico primair bij de interim-manager is gelegd. Middels deze VAR vergewist u zich er immers van dat de interim-manager zijn activiteiten en de wijze waarop hij deze contracteert en uitvoert aan de Belastingdienst ter toetsing heeft voorgelegd. Dit gaat dus nu drastisch veranderen.

Het eerste jaar zal in het teken staan van voorlichting, vanaf 1 mei 2017 zal de Belastingdienst ook daadwerkelijk gaan handhaven. De beoordeling van de dienstbetrekking kan vanaf 1 mei op elk moment plaatsvinden, tijdens maar zelfs ook na afloop van de interim opdracht. Dit betekent een lange onzekerheid over een mogelijke naheffing van belastingen en sociale premies.

Voorbeeldovereenkomsten

Om richting te geven aan de beoordeling van wat nou wel of niet als dienstbetrekking wordt aangemerkt, heeft de Belastingdienst voorbeeldovereenkomsten ontwikkeld. Dit zijn overeenkomsten die u als opdrachtgever kunt afsluiten met de interim-manager of het bureau en waarin beschreven staat hoe de relatie in elkaar zit en hoe er gewerkt wordt. De Belastingdienst controleert dan tijdens de duur van de overeenkomst -of daarna- of er ook daadwerkelijk gewerkt wordt volgens de overeenkomst en kan dan alsnog beoordelen dat er sprake is (geweest) van een dienst-betrekking.

Gebruik van een standaardovereenkomst is de eerste stap in het minimaliseren van de risico’s. Het nadeel van zo'n overeenkomst schuilt in het woordje 'standaard' Vaak past de overeengekomen opdracht namelijk niet goed in deze standaard. Aanpassing van de overeenkomst op de specifieke situatie betekent echter dat daarmee ook de belangrijke toegevoegde waarde van deze overeenkomst, namelijk het bieden van zekerheid, teniet wordt gedaan.

Zekerheid

Om u toch zekerheid te kunnen bieden, heeft de Veghte overeenkomsten ontwikkeld die door de Belastingdienst zijn beoordeeld en goedgekeurd. Deze overeenkomsten bieden u wel de gewenste flexibiliteit en kwaliteit op het niveau dat u van ons gewend bent. Hierdoor is de Veghte in staat om u als opdrachtgever volledige zekerheid te bieden over de fiscale status van de inzet van een interim-manager en loopt u derhalve geen enkel risico op een naheffing van belastingen en sociale premies

Eenzelfde zekerheid wordt met deze door de Belastingdienst goedgekeurde overeenkomsten bereikt voor de interim-manager. Op deze wijze is alles voor alle partijen, u als opdrachtgever, de interim-manager en de Veghte solide geregeld.

Voorbereiding

Een goede voorbereiding op de nieuwe wetswijziging is essentieel. Om zowel klanten als interim-managers van dienst te zijn, heeft de Veghte hier al veel tijd en aandacht aan besteed en kan zij alle betrokkenen van advies dienen en helpen om tot fiscaal/juridisch correcte afspraken te komen. Zo kunnen we lopende overeenkomsten omzetten naar onze fiscaal getoetste constructie, beperkt u door tussenkomst van de Veghte uw administratieve lasten en vermijdt u het fiscale risico.

 

Voor meer informatie en advies kunt u contact opnemen met Bert Blankestijn, (0346) 33 33 33 of (06) 14 70 73 35.

 

 

 

0 Reacties

Top