Partner
nieuws

Onafhankelijke klachtenbehandeling: een zorg minder!

Onafhankelijke klachtenbehandeling: een zorg minder!

De Wet Kwaliteit Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) beoogt de kwaliteit van zorg te bevorderen door de klachtbehandeling informeler en sneller te laten verlopen. Quasir juicht het verplicht stellen van de onafhankelijke klachtenfunctionaris toe, maar realiseert zich dat dit voor zorgaanbieders tot meer regeldruk kan leiden.

Een overgangsjaar geeft de zorgaanbieders ruimte om zaken goed te organiseren, maar veelal ontbreekt hiervoor de tijd en deskundigheid.

Quasir ontzorgt zowel ZZP'ers als instellingen ongeacht de omvang

Al jarenlang biedt Quasir een abonnement op de klachtenfunctionaris op afroep. Op deze wijze voldoen zij aan de wettelijke regelingen en worden klachten professioneel afgehandeld. Als een cliënt contact opneemt met onze klachtenfunctionaris op afroep is het bieden van een luisterend oor, de eerste belangrijke stap. De cliënt wordt gevraagd wat zij precies wil bereiken. Tevens informeert de klachtenfunctionaris de cliënt over te nemen stappen. Afhankelijk van de situatie zorgt de klachtenfunctionaris ervoor dat cliënt weer in verbinding komt met de zorgaanbieder.

Jelka van den Baard van TAJ Zorg, Bemiddelingsbureau voor zorg en welzijn uit Bergschenhoek is sinds 2011 bij Quasir aangesloten: “Het abonnement biedt vertrouwen aan onze cliënten. Wij proberen eerst zelf ontevredenheid op te lossen. Het abonnement geeft ons een fijn en veilig gevoel, zodanig dat onze cliënten ergens op terug kunnen vallen als ze er met ons niet uit zouden kunnen komen. Tevens voldoen we op deze wijze gemakkelijk aan wet en regelgeving”.

Preventie van klachten

Hoe eerder onvrede wordt gesignaleerd, des te gemakkelijker is het een oplossing te vinden. Onze stelling is dan ook: Elke zorgmedewerker dient signalen serieus te nemen en klachten bespreekbaar te maken. Quasir geeft desgewenst coaching en training aan teamleiders en zorgaanbieders om deze doelstellingen te realiseren.

Workshop "WKKGZ - de gevolgen en de kansen"

Wilt u weten wat de invoering van de Wet Klachten, Kwaliteit en Geschillen Zorg (Wkkgz) voor uw organisatie en uw medewerkers betekent? Quasir verzorgt graag voor uw instelling een workshop met de volgende onderwerpen:

  • hoe richt je professioneel en voor ieder invol en nuttig klachtenmanagement in;
  • wat moet anders geformaliseerd worden?
  • welke kansen biedt dit aan cliënten/patiënten;
  • welke kansen biedt dit aan instellingen;
  • de rol van de onafhankelijke klachtenfunctionaris;
  • praktische gevolgen.

MEER INFORMATIE OVER EEN WORKSHOP OF HET ABONNEMENT KLACHTENFUNCTIONARIS OP AFROEP?

Voor een vrijblijvende offerte of advies over de dienstverlening van Quasir voor u zelf of uw klachtenfunctionarissen kunt zich via 0561 - 618711 telefonisch in verbinding stellen met het secretariaat van Quasir. Ook kunt u contact opnemen via het contactformulier op de website van Quasir.

Anja Scheper
Directeur Quasir Expertisecentrum Klachten Zorg en Welzijn

---

Over Quasir

Vanaf 1987 heeft Quasir een schat aan kennis en ervaring opgebouwd op het gebied van klachtbehandeling. De expertise ligt op het vlak van bemiddeling, omgaan met patiëntenfeedback, bevorderen van verbetering van kwaliteit van zorg en dienstverlening en cliëntentevredenheid. Meer informatie is terug te vinden op de website www.quasir.nl. U kunt hier ook opleidingen en trainingen vinden voor klachtenfunctionarissen en het management in de zorg en welzijn. Verder kunt u Quasir volgen op sociale media zoals Twitter, Facebook en LinkedIn.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top