Partner
nieuws

Star-MDC schept ruimte voor innovatie

Star-MDC schept ruimte voor innovatie

Star-MDC heeft een geplande ‘technology refresh’ aangegrepen om zijn IT-infrastructuur grotendeels uit te besteden. Snelheid, betrouwbaarheid en gemak zijn de eisen die Star-MDC aan zichzelf én zijn vaste IT-partner stelt. Maar bovenal wil de zorgverlener een deskundige sparringpartner.

Voortaan één partner voor datacenter, desktop en kennisoverdracht

Door inzet van een infrastructuur die vanuit externe datacenters wordt gehost kan de zorgverlener zijn continuïteit verder waarborgen. Daarnaast zorgt de technology refresh ervoor dat Star-MDC altijd met up-to-date technologie werkt. Zodoende wordt de beschikbaarheid verder verhoogd en vormt IT een solide basis voor businessinnovatie. Dat is hard nodig in een voortdurend veranderende markt waarin de concurrentie groot is, zoals de zorgsector.

Star-MDC (Medisch Diagnostisch Centrum) levert snelle en betrouwbare medische diagnostiek voor de gezondheidszorg in de regio Groot-Rijnmond. De doelgroep bestaat uit huisartsen, verloskundigen en andere zorgverleners. Star-MDC voert laboratoriumonderzoek uit op bloed, urine en ander lichaamsmateriaal en het voert functie- en beeldvormende diagnostiek uit. Daarnaast is Star MDC één van de grootste Trombosediensten van Nederland. Zijn laboratorium behoort tot de grootste en modernste van Nederland. Innovatie is dan ook één van de speerpunten van de zorgaanbieder. “Vandaar dat we ons puur focussen op de businesskant van IT. Niet op datacenters en de hard- en software die daarbij hoort”, vertelt Paul Best, Manager I&A, Facilitaire Zaken en Inkoop bij Star-MDC.

Continuïteit waarborgen

Star-MDC had enige jaren terug al besloten het IT-beheer uit te besteden. Nu was het de beurt aan de IT-infrastructuur. Best daarover: “De afgelopen vijf jaar waren er, naast functionele en innovatietrajecten, veel infrastructuurprojecten. We wilden ons echter volledig richten op de functionele kant: het ondersteunen van kernprocessen, innovatie, datamanagement en, op deze vlakken, onze eigen organisatie. We gingen op zoek naar een leverancier die de continuïteit van onze IT verder kon waarborgen. De basis die we met elkaar zouden leggen, moest de innovatie van onze business stevig ondersteunen. Aan de andere kant wilden we een partner die met ons kon sparren over de vertaalslag tussen strategie, business en IT. Innovatie, business intelligence en dat soort zaken. Pink Elephant sloot hier het beste op aan.”

NEN 7510-certificering eis

De implementatie verliep voorspoedig. “De migratie zelf was een kwestie van maanden. We startten in het najaar van 2015. Half januari draaide alles in het datacenter van Pink. Naar ieders tevredenheid. Het was mooi dat niemand iets van de migratie had gemerkt. Behalve dat de performance van diverse applicaties was verbeterd. Bovendien was een aantal technische issues waar we al lang mee zaten opgelost. Alles werkt goed en over de bereikbaarheid van de beheerders zijn we zeer tevreden. We zijn alleen nog aan het finetunen. Zo werken we samen aan de beveiliging, om een aantal zaken nóg scherper in te regelen. Dan komt de NEN 7510-certificering van Pink goed van pas – overigens een eis van ons voordat we met elkaar in zee gingen. We verwachten in de tweede helft van dit jaar zelf NEN 7510-gecertificeerd te zijn. De samenwerking verloopt goed en bijzonder prettig”, aldus Best.

Nieuwe businessvraag

Kort na de migratie reikt de samenwerking van Star-MDC en Pink Elephant al verder dan de oorspronkelijke outsourcingsopdracht. Best: “We zijn inmiddels met nieuwe projecten bezig, ook op het gebied van informatiemanagement. Pink is ook onze Qlikviewpartner. In 2015 hebben we die omgeving met elkaar opgeleverd. Per maand hebben we, samen met hun consultant, één Sprint gedaan. Elke maand kwam er een nieuwe businessvraag aan de beurt. Ook dit project is volgens de Agilemethode uitgevoerd en afgerond. Verder heeft Pink onze IT-mensen getraind. Onze Qlikviewkennis is hierdoor breder in de organisatie geland. Kortom, we werken samen op het vlak van datacenter, security, business intelligence en informatiemanagement. Nu gaan we verder met elkaar in gesprek over innovatie. Daar praatten we al enkele keren per jaar over, maar tegenwoordig is dat continu. Ik vertel mijn sparringpartner waar onze business heengaat en hij laat zien waar de IT-wereld volgens hem naartoe beweegt. Vervolgens kijken we of we samen iets moeten ontwikkelen of een project moeten opstarten. Wellicht is het nodig dat we een nieuwe app bouwen of onze infrastructuur uitbreiden.”

Ecosysteem gecreëerd

Een marktbeweging die Star-MDC nauwlettend in de gaten houdt, is het leveren van diensten aan derden. “Een paar jaar geleden begonnen we met de bouw van een eigen softwareplatform. Daar is een heel goede infrastructuur én beveiliging voor nodig. Dat is de basis. In het ecosysteem dat we met Pink hebben gecreëerd bevinden zich ook andere zorgverleners. Daarnaast wordt deze software ook gebruikt door collega’s in de markt. Een kwart van de trombosedienstpatiënten in Nederland prikt met behulp van onze app. Dat bevalt zo goed, dat de verwachting is dat deze dienst zich ook komend jaar verder verspreid. Onze circa 230 buitendienstmedewerkers werken er met plezier mee op hun smartphone. Een andere toepassing die we zelf hebben ontwikkeld wordt momenteel bij onze huisartsen uitgerold. Het is een softwaremodule waarmee Point of Care-apparatuur in huisartsenpraktijken aan onze backoffice wordt gekoppeld. Bijvoorbeeld voor kwaliteitscontrole. Deze software wordt ontsloten via een portaal waarin we onder andere een resultatenviewer en spiegel- en benchmarkinformatie aanbieden. Aan nieuwe oplossingen wordt gewerkt, zoals een app op de smartphone van onze bloedafnamemedewerkers die het proces rondom bloedafname ondersteunt, en track & trace van materialen biedt. Daarnaast zijn we verantwoordelijk voor het hostingpakket van een andere trombosedienst. Dat draait ook in het datacenter van Pink. Wij vragen onze IT-partner snelheid, betrouwbaarheid en gemak. Tegelijkertijd zijn dat de strategische punten waar we onze business op sturen. Patiënten mogen bovendien verwachten dat hun data veilig zijn bij ons”, zo stelt hij.

Doorontwikkelen platform

Vooralsnog wordt de band tussen Star-MDC en Pink Elephant sterker. “We willen één partner voor zowel datacenter als desktop. Op dit moment werken we aan een opvolger van onze huidige thuiswerkoplossing. Ook hier is veiligheid een belangrijk item. Dan is het fijn dat je een partner hebt waarop je kunt vertrouwen. Er is veel interactie tussen Pink en onze applicatiebouwers. We willen bijvoorbeeld ieder jaar mooie nieuwe voorzieningen aan ons huisartsenportaal toevoegen. Kortom, we blijven bezig met de innovatie van onze business en de technische ondersteuning ervan. Als ik naar huis ga, lig ik niet wakker van de continuïteit van onze infrastructuur. We worden goed ontzorgd. Het belangrijkste blijft echter dat we nu de handen vrij hebben om ons volledig bezig te houden met innovatie en business intelligence. Dáár ligt onze toekomst. Dan wil je geen gedoe hebben. De eerste stap was de interne managementinformatie in één omgeving onderbrengen. Nu werken we aan oplossingen om onze aanvragers nóg breder en proactiever van diagnostische informatie te voorzien. Kortom, we zijn druk met het doorontwikkelen van ons platform. Wij geloven dat we ook een softwarebedrijf zijn. En deze rol zal alleen maar groter worden”, besluit Best.

Bent u werkzaam in de zorg en ook toe aan Outsourcing? Download hier het Outsourcing-boek

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top