Partner
nieuws

Powered by

Chronisch ziek en werkbehoud, het kan én moet anders

Chronisch ziek en werkbehoud, het kan én moet anders

Het aantal mensen met een chronische aandoening stijgt. Werkbehoud is voor veel van hen of hun naasten (mantelzorgers) geen vanzelfsprekendheid, terwijl onze maatschappij alle talenten zeer goed kan gebruiken.

Werkbehoud is niet alleen goed voor de economie, maar ook voor de gezondheid van de patiënt. Kleine aanpassingen kunnen het verschil betekenen tussen aan het werk zijn of thuis zitten met een chronische aandoening.

Je voelt je beter als je meedoet

Rond 2030 heeft zo’n 40% van de Nederlandse bevolking één of meer chronische aandoeningen. Rekening houdend met de vergrijzing zullen in 2020 ongeveer 120 miljoen mensen in de Europese Unie lichte of meervoudige beperkingen hebben. Dit vraagt om een nieuwe, integrale sociaaleconomische benadering waarbij voor overheid, werkgevers, werknemers en behandelaars een belangrijke rol is weggelegd. Uiteindelijk worden werknemer, werkgever en maatschappij er allemaal beter van.

Op woensdagmiddag 25 mei organiseerde Fit for Work samen met de SER de conferentie “Langer actief door innovatie in zorg en beleid. Sterk voor werkbehoud bij een chronische aandoening”Beleidsbepalers en bestuurders in de zorg, wetenschappers, zorgprofessionals en vertegenwoordigers van werkgevers- en werknemersorganisaties komen bijeen om met elkaar  van gedachten te wisselen en op zoek te gaan naar concrete oplossingen. De conferentie is door het Ministerie van VWS aangemerkt als ‘Associated Event’ van het Nederlandse EU voorzitterschap.

Biofarmaceutisch bedrijf AbbVie ondersteunt Fit for Work en maakt de conferentie mede mogelijk. Het is de missie van AbbVie om mensen te helpen fit te zijn voor werk en privéleven. Als partner van Fit For Work maakt de organisatie zich sterk voor werkbehoud bij mensen met een chronische aandoening. Download hier de brochure met een vijftal initiatieven die door AbbVie zijn gefaciliteerd, waarbij patiënten, partners in de zorg, werkgevers en werknemers aanbevelingen hebben opgesteld voor beleidsmakers.

Nieuwe cijfers werkbehoud bij chronische aandoening

Het recent uitgekomen SER-advies Werk van belang voor iedereen. Een advies over werken met een chronische ziekte maakt inzichtelijk welke factoren werkbehoud kunnen bevorderen, welke partijen hieraan bijdragen en wat zorginnovaties kunnen betekenen. 

Onderzoek van GfK in opdracht van Fit for Work toont aan dat het bespreekbaar maken van een chronisch aandoening op het werk geen vanzelfsprekendheid is. Vijftien procent maakt dit niet bekend bij de werkgever. Ook is er veel onwetendheid over mogelijke ondersteuning van medewerkers met een chronische aandoening: 46% van de medewerkers zegt dit niet te weten.

Download hier het volledige onderzoek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top