Partner
nieuws

Zorgobligaties steeds belangrijker bij financiering

Zorgobligaties steeds belangrijker bij financiering

Platform Zorgobligatie.nl faciliteert onderscheidende zorgorganisaties bij de financiering van hun plannen. Vanuit sectorkennis worden organisaties gescreend en geselecteerd. Vervolgens wordt een obligatielening gestructureerd. Het resultaat voor investeerders is een zorgobligatie met een vaste rente en aflossing met een laag risicoprofiel. Inmiddels hebben er meer dan 50 emissies plaatsgevonden en is meer dan 10 miljoen euro opgehaald.

Wij zijn 5 jaar geleden begonnen met het aanbieden van obligaties in de zorg, aldus Stephan van de Vusse, directeur van Zorgobligatie.nl. De reden hiervan was én is dat banken zich steeds meer terugtrekken als financier in de zorg. Wij zagen dat ook goede organisaties met doortimmerde plannen hun financiering niet rond kregen. Dat vinden wij onwenselijk en is ook onlogisch want ontwikkelingen binnen de zorg gaan door en dus is er altijd basis voor organisaties die zich positief onderscheiden.

Maatschappelijke betrokkenheid

Een impuls geven aan maatschappelijke betrokkenheid is voor Boris van der Vorst, algemeen directeur FysioHolland, een belangrijke reden om te starten met de FysioHolland Zorgobligatie. "Wij zijn op zoek naar een groep van mensen en partijen die de komende jaren met ons meegroeien en –denken. De financiering is welkom maar bij de bank hebben wij ook ruimte. De dialoog die je aangaat met investeerders en de verantwoording die je daarin mag afleggen, is de betrokkenheid die wij zoeken en die ons scherp houdt. En de bank ondersteunt dit van harte."

Stephan van de Vusse ziet ook de zorgobligatie als instrument om maatschappelijke stakeholders zoals cliënten, zorgprofessionals en/of zorgverzekeraars te betrekken bij zorgorganisaties. Wij hebben dan de taak om de structuur transparant en zakelijk te maken en onafhankelijk toezicht te creëren. Bij de investeerders zien we ook een relevant aandeel van zorgprofessionals en – managers. Wij denken dat dit komt door hun grotere inzicht in de sector, maar ook vanwege een grote betrokkenheid bij de gezondheidszorg en de wens om deze te stimuleren. Beide factoren zijn ook voor ons reden dat wij zelf ook altijd mee inleggen.

Eerstelijn, tweedelijn en zorg aan huis

stuurNu 5 jaar later zijn private financiering en crowdfunding behoorlijk ingeburgerd. Een goede zaak. Echter wij zien een belangrijk risico in het generieke aanbod bij de platforms. Bloemenwinkels staan in de etalage naast bakkers, verpakkingsbedrijven, restaurants, metaalbedrijven enzovoort. Onze visie is dat financiering zonder sectorkennis vergelijkbaar is met autorijden met een blinddoek. Zolang de weg recht doorgaat, gaat het goed.
De zorgorganisaties waarmee wij zorgobligaties aanbieden zijn werkzaam in drie segmenten. Binnen deze segmenten spelen specifieke thema’s waar een organisaties wel of niet onderscheidend is. 

Segment 1: De eerste lijn

De eerstelijnszorg zoals huisarts, apotheek en fysiotherapeut is het portaal voor mensen met medische klachten en vormt hiermee een sleutelonderdeel van de Nederlandse gezondheidszorg. Maar de eerstelijn is nog te kleinschalig georganiseerd gezien de eisen aan professionaliteit. De ontwikkelthema's zijn schaalvergroting en samenwerking.

Segment 2: De tweede lijn

De tweedelijnszorg is de specialistische zorg zoals deze in ziekenhuizen, GGZ en overige instellingten plaatsvindt. De tweedelijnszorg is veelal te grootschalig georganiseerd met een te algemeen profiel. De ontwikkelthema's zijn focus en specialisatie. De ruimte voor nieuwe aanbieders is klein maar bestaande organisaties kunnen zich onderscheiden.

Segment 3: Zorg aan huis

Extramuralisering vindt over de hele zorgsector plaats. De ouderenzorg, de ziekenhuiszorg en de geestelijke gezondheidszorg. Het motto is dat zorg zo min mogelijk binnen zorginstellingen moet plaatsvinden. Zorg thuis waar het kan, zorg buitenshuis waar het moet. De ontwikkelthema's zijn het bieden van hoogwaardige zorg en diensten thuis of maatwerk leveren op individuele wensen.

Hoe werkt het?

Screening aan de poort. Als de aanvraag niet past in de segmentvisie of het risicoprofiel op het eerste oog al te hoog is, stopt daar de aanvraag. Bij 2 van de 3 aanvragen komt het niet verder dan een telefonisch gesprek.

icoontjes

Indien sprake is van een potentieel geschikte casus vindt een gesprek plaats en kan daarna het aanvraagproces starten. Op basis van schriftelijke documentatie en vervolggesprekken vindt een beoordeling plaats door het Investeringscomité. Bij een positief besluit wordt de obligatielening gestructureerd en het prospectus opgemaakt. Samen met de zorgorganisatie wordt bepaald wat de gewenste route is om de obligaties aan te bieden. Na inschrijving en de uitgiftedatum wordt gedurende de looptijd toezicht gehouden door de Stichting Obligatiehoudersbelangen, een onafhankelijke stichting die vele obligatieprogramma’s monitort.

FysioHolland Zorgobligatie, investeren in innovatieve fysiotherapie

FysioHolland is een toonaangevende fysiotherapie-organisatie met 50 praktijklocaties door heel Nederland, die door middel van innovatie de fysiotherapie op een hoger niveau brengt. De fysiotherapiemarkt bevindt zich in een transitie. De praktijkexploitatie wordt complexer en cliënten en verzekeraars stellen steeds hogere (kwaliteits)eisen aan therapeuten en praktijken. Dit vraagt om professionalisering en schaalgrootte.

FysioHolland speelt met haar strategie gericht in op deze trends en op de kansen in de markt. Door kwalitatief hoogwaardige zorg te bieden en voorop te lopen in innovatie heeft FysioHolland zich ontwikkeld tot het beste en snelst groeiende fysiotherapiebedrijf van Nederland. De centrale organisatie is gevestigd in Nieuwegein in het gebouw van samenwerkingspartner Thim Hogeschool voor Fysiotherapie

Voor verdere ontwikkeling in de periode 2016 - 2019 is financiering nodig. Hiervoor is financiering beschikbaar bij de huisbank. Daarnaast wil de directie andere investeerders betrekken en de mogelijkheid geven om mee te financieren tegen een rente van 6 procent. Een aantrekkelijk alternatief in de huidige spaar- en obligatiesmarkt. Zie voor informatie en inschrijvingsformulieren op http://www.fysioholland.nl/zorgobligatie/.

FysioHolland Zorgobligatie_3


CONTACTGEGEVENS ZORGOBLIGATIE.NL:
Website: www.zorgobligatie.nl
E-mail: contact@zorgobligatie.nl
Tel: 06 3600 4130 (Stephan van de Vusse)
FysioHolland E-mail: zorgobligatie@fysioholland.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top