Partner
nieuws

Verplichte energie-audit voor grote zorginstellingen

Verplichte energie-audit voor grote zorginstellingen

Heeft uw organisatie in Nederland meer dan 250 personen in dienst? En heeft de organisatie een jaaromzet van meer dan 50 miljoen euro en een balanstotaal van meer dan 43 miljoen euro? Dan bent u verplicht om een energie-audit uit te voeren.

Deze energie-auditverplichting is een uitvloeisel van de European Energy Efficiency Directive (EED). "Eigenlijk hadden grote zorginstellingen de audit eind vorig jaar al moeten doorvoeren", vertelt Joost Ploos van Amstel, directeur van Facilicom Solutions Energiemanagement. "Echter, de EU is tolerant geweest en heeft organisaties uitstel gegeven tot 1 juli 1016. Maar uitstel betekent geen afstel. Grote zorgorganisaties moeten er nu echt mee aan de slag, tenzij zij MJA3-deelnemer zijn."

Fors lagere energiekosten

Dat uitstel kwam veel zorginstellingen goed uit. "Excellente zorg bieden tegen maatschappelijk verantwoorde kosten; het is een lastige opgave waar zorginstellingen voor staan", weet Ploos van Amstel. "Daar komt dan nog de auditverplichting bij, waarvoor je een aantal maatregelen moet nemen. Toch wordt ondernemen gemakkelijker met een efficiënt energiebeheer omdat je op fors lagere energiekosten kunt rekenen."

Bewustwording

Het begint met een goed inzicht in je verbruik, oftewel bewustwording. "Als je het verbruik van al je locaties goed in kaart hebt, kun je zien op welke locatie je veel en relatief minder energie verbruikt. Vervolgens kun je de meterstanden uitlezen en daaruit bijvoorbeeld concluderen dat installaties niet goed zijn afgesteld. Daarna maak je een lijst met maatregelen die energiebesparing opleveren en die je binnen vijf jaar kunt terugverdienen. De volgende fase is het opstellen van een plan van aanpak waarin je beschrijft hoe en wanneer je die maatregelen gaat doorvoeren. Als je die stappen hebt genomen en je werkt volgens de plan-do-check-act-methode, heb je al bijna voldaan aan de vereisten voor de audit. Het bevoegd gezag toetst vervolgens het plan van aanpak."

Partner

Het primaire proces van zorginstellingen is – vanzelfsprekend – zorg verlenen. "Daarom zie je steeds vaker dat zij voor de belangrijke ondersteunende processen samenwerken met gespecialiseerde partijen", constateert Ploos van Amstel. "Partners die specifieke expertise, bijvoorbeeld energiebeheer, in huis hebben. Een logische stap. Meestal wordt er binnen de organisatie een werkgroep opgericht die zich met energiebeheer bezighoudt en nauw met die partner samenwerkt."

Webapplicatie

Facilicom Solutions Energiemanagement heeft een webapplicatie met een aantal tools ontwikkeld die op een systematische manier data over het energieverbruik verzamelt en omzet in informatie. "Deze informatie is goed vergelijkbaar met gegevens uit dezelfde branche en signaleert allerlei energiebesparingsmogelijkheden." De applicatie helpt risico’s van ongeplande slijtage en veroudering van installaties te reduceren en optimaliseert ook het onderhoud en de vervanging ervan. Bovendien voldoen organisaties hierdoor altijd aan wet- en regelgeving. "Hoe dan ook", zegt Ploos van Amstel, "werk maken van uw energiemanagement – al dan niet vanwege een verplichte audit – levert meer op dan het u kost, dat garandeer ik." Meer informatie op www.facilicomsolutions.nl/energie.  

---

Facilicom Solutions Energiemanagement is onderdeel van Facilicom Solutions. Elke dag leveren wij een waardevolle bijdrage aan de ambities van zorginstellingen in Nederland. Door professioneel en met passie de facilitaire taken voor onze rekening te nemen: schoonmaak, beveiliging, eten & drinken, onderhoud, interim- en projectmanagement, en trainingen op het gebied van klantgerichtheid. Daarnaast zijn wij ervaren in het integraal aansturen van uw facilitaire organisatie, zowel wat services als techniek betreft. Zie voor meer informatie www.facilicomsolutions.nl/zorg 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top