Partner
nieuws

Assist groot in zorginnovatie dankzij nieuwe partnerships

Assist groot in zorginnovatie dankzij nieuwe partnerships

Assist gelooft in een toekomst waarin de gezondheidszorg echt vormgegeven is rondom de cliënt en diens netwerk. Mensen blijven daarbij in de eigen omgeving wonen en vanuit de overheid wordt hen steeds meer gevraagd een beroep te doen op zichzelf en mantelzorgers.

Om dit te bereiken, helpt Assist de zorgaanbieders waarin zij participeert hun kernactiviteiten toekomstbestendig te organiseren. Een organisatie moet doen waar deze goed in is, in samenwerking met partners op lokaal en/of landelijk niveau.

Wiel niet opnieuw uitvinden

Om echt goede, betaalbare en toegankelijke zorg te kunnen garanderen ondanks bezuinigingen en veranderende wet- en regelgeving, is in de visie van Assist moderne ICT zoals mobiele techniek voor medewerkers en domotica of e-health voor cliënten onmisbaar. Assist kiest daarbij voor een nieuwe aanpak die haar in staat stelt deze nieuwe techniek echt op grote schaal in te zetten.

Matteo Smit , Manager Innovatie & Optimalisatie bij Assist legt uit: "Ik zag in veel zorgbedrijven dat het wiel opnieuw werd uitgevonden. Ondanks dat dit met veel enthousiasme en de beste bedoelingen gebeurde, kwamen we zo niet verder dan leuke pilots. We wilden daarin verandering brengen zodat ICT echt onderdeel van onze zorg kan worden."

Medewerkers

Allereerst besloot Assist te focussen op de medewerkers. "Willen we dat nieuwe technieken gebruikt worden in de zorg, dan  zullen we eerst moeten zorgen dat de zorgmedewerkers modern ondersteund worden", aldus Smit. Alle medewerkers van Assist-bedrijven hebben dan ook standaard een iPad waar ze hun planning, mobiele dossier en tijdregistratie kunnen raadplegen. Nu introduceren we stap voor stap de volgende mogelijkheden.

Nieuwe alarmering voor veiligheid

Nu alle medewerkers mobiel ondersteund zijn, kunnen ze hun werk beter en effectiever doen. En tegelijk vormt de mobiele infrastructuur de basis nieuwe diensten voor cliënten. Willen kwetsbare mensen zelfstandig blijven, is de mogelijkheid om hulp te waarschuwen in geval van nood, de allereerste behoefte, aldus Matteo. "Vandaar dat we met nieuwe vormen van alarmering zijn begonnen."

Om niet in alle bedrijven zelf weer het wiel tel laten uitvinden, heeft Assist gezocht naar een partner die in staat is landelijk en op grote schaal te werken. En die bereid is continu mee te innoveren met de behoeften van cliënten en medewerkers. 

Partnership FocusCura

Assist sloot daarom een innovatie-partnership met FocusCura, het internationale zorginnovatiebedrijf dat inmiddels meer dan 130.000 kwetsbare mensen met haar diensten ondersteunt. 

Matteo Smit: “De tijd dat iedere zorgorganisatie alles zelf deed op het gebied van alarmering, is definitief voorbij. Door samen te werken met FocusCura kunnen onze medewerkers zich nu helemaal op de zorg concentreren,  terwijl de technische en logistieke aspecten rondom de alarmering helemaal door FocusCura worden gedaan. Het loont om een partner te zoeken die regelt en ontzorgt." 

Digitalisering

Door de samenwerking kan Assist nu ook innoveren. Zo kunnen de verpleegkundigen van STMG de alarmering voor hun cliënten direct eenvoudig aanvragen via de iPad die ze bij zich hebben, waarbij FocusCura vervolgens zorgt voor installatie en instructie van de cliënten. Vroeger ging dit allemaal op papier. Deze mobiele digitalisering scheelt veel administratieve last en zorgt ervoor dat cliënten veel sneller geholpen kunnen worden. 

Innovatie

Nu de basis staat, worden steeds meer slimme zorginnovaties toegevoegd die mensen in staat stellen langer zelfstandig te blijven. Hierbij wordt goed geluisterd naar de wensen van de zorgmedewerkers en cliënten. 

Zo is de traditionele zorgalarmering met de rode knop voor bepaalde mensen prima. Maar vitale ouderen willen niet meer met een rode knop lopen en voor mensen die vergeetachtig zijn, werkt zo'n knop niet. Bovendien geven mantelzorgers aan graag te willen weten hoe het thuis met vader of moeder gaat, ook als ze verder weg wonen.

Sensoralarmering

Assist en FocusCura werkten daarom samen aan de uitbreiding van de mogelijkheden voor alarmering, waarbij speciale sensoren bewegingen in huis registreren, alarm kunnen slaan in geval van nood en mantelzorgers inzicht geven via een App op hun smartphone. Ook Beeldzorg met medewerkers is daarbij mogelijk, bijvoorbeeld om te overleggen tussen zorg en mantelzorg hoe het gaat.

Na de zomer zijn de zorgmedewerkers in Assist-bedrijven in staat de Sensorenalarmering of Beeldzorg aan te vragen voor hun cliënten. Ook wordt gestart met nieuwe woningtoegang , zodat onveilige zorgkluisjes verbannen kunnen worden. "Allemaal zaken die we als zorgorganisatie alleen nooit zo snel hadden kunnen ontwikkelen en die we nu snel en betaalbaar kunnen toepassen", aldus een enthousiaste Matteo.

Business Case

Naast digitalisering van administratieve processen en innovatie, werken FocusCura en Assist ook samen bij het creëren van nieuwe businessmodellen. Daan Dohmen, CEO van FocusCura legt uit: “Tot een tijdje geleden, werden de meeste domotica-voorzieningen gefinancierd vanuit de in de AWBZ beschikbare beleidsregel zorginfrastructuur, maar deze bestaat niet meer. Dat betekent dat in de zorginkoop individueel afspraken over de inzet van technologie zoals Beeldzorg of Sensorenalarmering gemaakt moeten worden." 

FocusCura en Assist werken samen aan financiële modellen waar de techniek echt een integraal onderdeel van de zorg wordt en waarbij Assist hierover afspraken met verzekeraars en gemeenten maakt. En als er een toekomstbestendige business case is, worden de zorginnovaties toegevoegd in de App op de iPad van de zorgmedewerker zodat deze ze eenvoudig kan bestellen voor haar cliënten.

"Doordat FocusCura en Assist voor de zorgorganisaties alle overbodige werkzaamheden rondom financiering, techniek en logistiek uit handen neemt, kunnen zij zich 100% richten op de zorg voor de cliënten. Want daar gaat het om.

Meer informatie:

www.Assistzorg.nl of matteo.smit@assistzorg.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top