Partner
nieuws

Veranderingen managen in de zorg

Veranderingen managen in de zorg

Managers in de zorg zijn verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden waaronder de zorg efficiënt, effectief en patiëntgericht geleverd kan worden. Zij opereren daarbij in een complex krachtenveld tussen organisatie, politiek, maatschappij en patiënt. Verandering is hierbij eerder regel dan uitzondering.

Hoe kun je een gezonde commerciële bedrijfsvoering combineren met persoonlijke en unieke zorg op maat. Hierover organiseert Focus Conferences vanaf dinsdag 8 november 2016 de collegereeks ‘Veranderingen managen in de zorg’. Deze leergang gaat over actuele ontwikkelingen in de zorgsector die om verandering, verbetering en een duurzame aanpak vragen.

Verandervermogen

Aanleiding is recent onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs (maart 2016) waaruit bleek, dat Nederlandse zorginstellingen onvoldoende in staat zijn het hoofd te bieden aan de voortdurende veranderingen die op hen afkomen. Zeven op de tien zullen de transitie niet succesvol doorstaan. Slechts 9% van de instellingen heeft het verandervermogen om de turbulentie in de sector om te zetten in betere of efficiëntere zorg.

Inhoud van de 9 duo-colleges

In deze serie komen de volgende onderwerpen aan bod:

1.Zorg van de toekomst
‘Nieuwe doorbraken in de zorg’ +
‘Een nieuw perspectief op gezondheid en zorg’

2.Netwerkvorming
‘Condities voor kansrijke netwerken’ +
‘Regionale netwerkvorming in de hoog complexe kankerzorg’

3.Business model innovatie
‘Briljante businessmodellen in de zorg’ +
‘Zorg voor waardecreatie’

4.Verandering en besturing
‘Evidence based, systematisch en menselijk veranderen en besturen in de zorg’ +
‘Kosteneffectiviteit door klinisch leiderschap’

5.Nieuw organiseren met zorgprofessionals
‘Dienend leiderschap en samenwerken’ +
‘Zelforganisatie van A tot Z’

6.De patiënt
‘Geen goede zorg zonder zeggenschap’ +
‘De rol van de professional in relatie tot de klant van de toekomst’

7.De beleidsarena
‘Beleidsontwikkeling nieuwe stijl’ +
‘Hoe zorgt u dat uw stem gehoord wordt?’

8.Bekostiging
‘Wie gaat dat betalen?’ +
‘Aanpak voor betere zorg en lagere kosten’

9.eHealth
‘Technologische zorginnovaties’ +
‘Betere kwaliteit door zorgtechnologie’

Achttien vooraanstaande experts delen hun visie en kennis met u, onder wie Ab Klink (VGZ), Paul Schnabel (Eerste Kamer), Machteld Huber (Institute for Positive Health) en Frank Miedema (UMCU).

Unieke formule

Deze leergang bestaat uit drie korte reeksen, in elke reeks volgt u drie colleges. Tussen ieder college zit twee weken. Zo houdt u meer ruimte over in uw agenda en tijd voor reflectie.

Wat zijn de verdere voordelen?

  • Minimaal 1 maand ‘pauze’ tussen elke reeks
  • In totaal 9 namiddagcolleges voor continuïteit in kennisontwikkeling en netwerken
  • Wetenschap en praktijk gecombineerd
  • Voor de file aanwezig – na de file naar huis
  • Inschrijving voor meerdere reeksen loont vanwege een lagere investering

Start 1e college:dinsdag 8 november 2016
Locatie:VRIJ in Culemborg

Meer informatie en inschrijven >>>

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top