Partner
nieuws

20 jaar TFHC: van Working Apart Together naar Shared Challenges, Smart Solutions

20 jaar TFHC: van Working Apart Together naar Shared Challenges, Smart Solutions

Met gepaste trots heeft de Task Force Health Care in de loop van haar 20-jarige bestaan de healthcare sector zien opklimmen tot de Top van de Nederlandse sectoren en internationaal bekend én erkend zien worden. Het event de World of Healthcare op 27 september 2016 in Den Haag markeert een belangrijke mijlpaal in het groeiende internationale succes.

Working Apart Together

Het is u waarschijnlijk niet ontschoten. Wereldwijd staat de Nederlandse gezondheidszorg hoog in aanzien. Het is uiteraard on-Nederlands omdat zelf te vinden en te zeggen. Daarom horen we deze positieve geluiden vooral in het buitenland. We worden onder andere geroemd om onze oplossingen en concepten rondom ouderenzorg, diabetes, eHealth, ziekenhuis ontwerpen, AMR, revalidatie, het health systeem en haar financiering. Nederland is een graag geziene gast en gesprekspartner om mee te denken én te werken aan een betere gezondheidszorg. Maar is dat altijd zo geweest?

Op 15 april 1995 organiseerde de Task Force Health Care (TFHC) haar eerste bijeenkomst onder het motto "Working Apart Together". De Nederlandse zorgsector bestond 20 jaar geleden uit vele gescheiden werelden en er smeulde vaak een gevoel van wantrouwen. De TFHC wilde middels de conferentie bruggen bouwen tussen de werelden van overheid en bedrijfsleven, marktbelangen en ontwikkelingssamenwerking, en de ontwikkelde en minst-ontwikkelde landen.

Er waren kritische geluiden te horen tijdens de conferentie: Wordt hier de ontwikkelingssamenwerking niet gebruikt als dekmantel voor economische belangen?

Ondanks kritische noten zorgden dergelijke bijeenkomsten er meer en meer voor dat partijen in de Nederlandse healthcare sector meewerkten, kennis deelden en samenwerkten om te komen tot duurzame en geïntegreerde oplossingen voor de wereld om ons heen.

Kruisbestuiving

Het sentiment van wantrouwen tussen werelden zoals we dat in Nederland kenden leeft nog in vele landen. Dit blijkt eens te meer tijdens bezoeken en gesprekken in het buitenland. In Nederland is de afgelopen 20 jaar veel veranderd. Het doorbreken van het onderlinge wantrouwen tussen de verschillende werelden in de gezondheidszorg sector levert Nederland momenteel een uniek positie op in de wereld.

Ons health systeem, de onderlinge kruisbestuiving tussen publieke en private partijen, de vele product- en conceptinnovaties en de wijze waarop Nederland internationaal betrokken is bij het verbeteren van de zorg is geen vanzelfsprekendheid. Dat wordt duidelijk naarmate men zich meer verdiept in de uitdagingen van de gezondheidszorg in het buitenland.

Shared Challenges, Smart Solutions

Samenwerken en kennisdelen is inmiddels de norm geworden bij de Topsector Life Sciences & Health (LSH). Dit leidt tot grote successen. In de afgelopen jaren zijn Nederlandse health bedrijven, NGO's en kennisinstellingen in een groeiend tempo actief (betrokken) bij het verbeteren van de internationale zorg. Denk daarbij aan de eerstelijnszorg in Indonesië, de rurale gezondheidszorg in Rusland,  de ziekenhuisinfrastructuur in India, de revalidatiezorg in China, de teleradiologie in Ghana, mobiele diagnostiek in Egypte… Zonder moeite kunnen we een boek vullen. 

Het was en is niet altijd even makkelijk om werelden samen te laten komen, krachten te bundelen en gezamenlijk grote maatschappelijke uitdagingen te adresseren in een land met 17 miljoen verschillende meningen. De economische diplomatie en de invoering van de Topsector LSH hebben een belangrijke (accelererende) rol gespeeld bij het samenbrengen van de healthcare sector. Dankzij de gezamenlijke aanpak binnen de Topsector LSH wordt de unieke kennis en kunde in Nederland nu gecombineerd onder het motto: Shared Challenges, Smart Solutions. 

20 Jarig bestaan

Met gepaste trots heeft de Task Force Health Care in de loop van haar 20 jarige bestaan de healthcare sector zien opklimmen tot de Top van de Nederlandse sectoren en internationaal bekend én erkend zien worden. De TFHC is trots dat zij een officiële partner is van de Topsector LSH bij de uitvoering van de internationale strategie.

Het event de World of Healthcare op 27 september 2016 in Den Haag markeert een belangrijke mijlpaal in het groeiende internationale succes van de TFHC en de Nederlandse Topsector LSH. Tijdens dit event wordt er na 20 jaar samenwerken en kennisdelen een spotlight gezet op de sterktes binnen de sector die dit heeft opgeleverd, en de vele mogelijkheden die internationaal nog openliggen als we onze krachten verder bundelen.

En om in ieder geval op Nederlandse wijze af te sluiten na een louter optimistisch betoog: de TFHC beseft zich ten zeerste dat behaalde resultaten in het verleden geen garantie zijn voor de toekomst. Sterker nog, als wij kijken naar het verbeteren van de internationale gezondheidszorg door middel van krachtenbundeling en verbinding in binnen- en buitenland, dan is er nog steeds een wereld te winnen!

Thijs Teeling – Voorzitter Task Force Health Care

Thijs Teeling_200

 


World of Health Care:

The goal of World of Healthcare is to improve healthcare together by facilitating and stimulating cooperation, knowledge-sharing and collaboration with like-minded people and organisations. All with a passion and motivation to radically improve healthcare and create impact!

Over de TFHC
De stichting Task Force Health Care is een not-for-profit privaat-publiek platform van- en voor de Nederlandse Life Sciences & Sector. De deelnemers aan het platform bestaan uit het bedrijfsleven, NGO’s, kennisinstituten, ziekenhuizen en de overheid. Missie van de TFHC is ‘Internationaal de Gezondheidszorg verbeteren met de inbreng van Nederlandse expertise’.  De doelstelling is enerzijnds de Nederlandse LSH sector met elkaar verbinden, kennisdeling faciliteren en samenwerking stimuleren en anderzijds internationaal de Nederlandse LSH sector presenteren en positioneren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top