Partner
nieuws

Van zorggebouw naar een gebouw dat voor je zorgt

Van zorggebouw naar een gebouw dat voor je zorgt

Je moet 'geholpen' worden. Een kleine routine-ingreep. Toch rijd je niet in juichstemming naar het ziekenhuis. Gelukkig 'weet' het gebouw dat je eraan komt.

De camera scant je kenteken, de slagboom gaat open en je wordt met signalen naar je eigen parkeerplek geloodst. Het parkeergeld zal automatisch worden geïncasseerd, je hebt er geen omkijken naar. De lichtgevende routing geeft de veilige overdekte route aan naar jouw bestemming. Een gastvrouw of de hyperrobot heet je welkom en begeleidt je naar de poli. Of naar je kamer met aansluiting voor smartphone of een tablet aan de muur. Je toetst in welke sfeer je in de kamer wenst, de keuze is ruim - van huiselijk tot natuur. Je zet je eigen muziek op en gaat nog even rustig zitten. Of je loopt naar een prettige verblijfruimte voor wat versnaperingen.

Deze customer journey is geen verre toekomstmuziek. Het is nu allemaal al technisch mogelijk. Waarom maken ziekenhuis nog niet optimaal gebruik van deze mogelijkheden om stress te reduceren bij hun patiënten en een positieve beleving mee te geven? De werkelijkheid is weerbarstig. Parkeren, de juiste route zoeken en parkeergeld betalen, wachten – het zijn nu allemaal factoren die de stress juist verhogen.

Hoe ervaren mensen het zorggebouw? Een cruciale vraag voor mij als Sales Director Healthcare bij Strukton Worksphere. De 'eindgebruikers' zijn de patiënten, maar ook de zorgprofessionals, facilitair medewerkers en bezoekers. Ervaren zij het gebouw als positief? Of leveren logistiek, inrichting, parkeren of wachten juist stress op…?

Begin bij de eindgebruiker

De bouw en exploitatie van een nieuw zorggebouw of revitalisatie begint met toekomstdromen. Want zo'n gebouw staat er wel even. Maar uiteindelijk bepaalt de eindgebruiker of het gebouw echt voldoet. Je reputatie begint al op de tekentafel.

Ontwerpen voor de eindgebruiker is het uitgangspunt, net als bij industrieel design. Gebouw en techniek moeten daaromheen passen – met voldoende flexibiliteit voor andere eisen in de toekomst. Medische en facilitaire professionals moeten lekker aan de slag kunnen in een ziekenhuis. Patiënten en bezoekers moeten zich er op hun gemak voelen.

Flexibel organiseren

Zolang de kwaliteit van de zorg en de patiëntveiligheid niet in geding zijn, kun je daar ver in gaan. Eénpersoons kamers met aansluitingen voor tablet of laptop, een ruime menukaart, ruime bezoekuren, zelf kunnen inloggen om een afspraak te maken, avondspreekuren. Waar blijven ze? Nog altijd zitten de wachtkamers op kantooruren vol.

Toekomstproof

Toekomstproof is een gebouw dat flexibel is en makkelijk kan worden aangepast aan nieuwe eisen en functies. Want die nieuwe polikliniek, deze serie state-of-the-art operatiekamers of de supercleane quarantaine – ze zijn vroeg of laat verouderd. Of de ruimte is nodig voor andere functies omdat het ziekenhuis andere zorg gaat leveren of aan het fuseren is. Of je diagnostisch centrum blijkt opeens te klein voor de nieuwste generatie MRI's. Hoe flexibeler aanpasbaar het gebouw, des te waardevaster het zich houdt op de balans.

Duurzamer exploiteren

Aan de andere kant moet op die balans een minimaal bedrag staan voor de exploitatie. Daar valt nog altijd veel winst te behalen. Door de installaties van een gebouw nauwkeurig te monitoren kun je sturen op duurzaamheid én comfort. Dan ontdek je dat er één lift bijna nooit wordt gebruikt. Als je dan het onderhoud op een lager pitje zet, bespaar je kosten of misschien had deze lift nooit gebouwd hoeven worden. Of je ontdekt dat er in een patiëntenkamer tegelijk gekoeld en verwarmd wordt. Dat is energieverkwisting, maar levert ook onnodig stress op voor de patiënt.

Data verzamelen in ziekenhuizen levert evidence based informatie, waarmee we de prestatie van gebouw en installaties kunnen verbeteren. Dit noem ik het gebouw diagnosticeren. We doen dit met ons eigen monitoringssysteem Strukton PULSE.  De verschillen tussen ziekenhuizen zijn groot en gaan een grotere rol spelen in de competitie. Hoe prettig is het om te werken in dit gebouw? Voelen patiënten zich welkom? Zowel in de sfeer van kostenreductie als in de patiëntbeleving is er nog veel te winnen in een zorgwereld die steeds competitiever wordt.

Big data

Hoe gevoelig ligt het verzamelen en bewerken van big data? Momenteel verzamelen en bewerken wij met Strukton PULSE de data van honderden gebouwen. Dit levert interessante benchmarks op. Van wie zijn die data? Mogen we ze gebruiken om de tevredenheid van eindgebruikers (kantoormedewerkers, medische professionals, patiënten) te optimaliseren? Via onze "gezonde gebouwen index" geven we binnenkort samen met u invulling aan het evidence based exploiteren en ontwerpen van 'de beste zorg in gezonde gebouwen'. Graag wissel ik van gedachten en/of geef ik een presentatie over onze ontdekkingen.

Marcel Dommisse
Sales Director Healthcare Strukton Worksphere

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top