Partner
nieuws

Waarmaken door realisatiekracht

Waarmaken door realisatiekracht

Organisaties hebben alles in huis om succesvol en toekomstbestendig te zijn; van kennis tot techniek en van (productie) systemen tot kapitaal en mensen.

Maar waarom is de ene organisatie gezonder dan de andere? Waarom hebben we uitdagingen als het functioneren van de financiële markten en toezicht, de kwaliteit van het onderwijs of de betaalbaarheid van de zorg en de lage klanttevredenheid in de dienstverlening? Dan rijst de vraag of we al datgene wat ons ter beschikking staat wel adequaat activeren, combinereen benutten. De  kernvraag daarbij is: “wanneer en waarom werkt het niet en wanneer en waarom werkt het wel?”   

Waarmaken als nieuwe competentie; dé realisatiekracht van de 2020 organisatie.

Activeren is participeren 

Voor groei is innovatie nodig. Het succes van vernieuwing en verbetering wordt bepaald door de mate waarin mensen de bijbehorende verandering accepteren. Maar accepteren en daarnaar handelen is geen gewoonte in hedendaagse organisaties. De overdaad aan structuren en regelingen zorgt ervoor dat ons eigen aandeel naar de achtergrond verdwijnt; het systeem is ófwel de oorzaak ofwel de oplossing voor het probleem. Het kiezen voor rekenschap geven in plaats van verantwoordelijkheid afleggen als leidend principe helpt dit patroon te doorbreken.  Meer innovatie van talent en minder verificatie van regels maakt de noodzakelijke energie vrij. 

Participatie als fundament van leiderschap en wilskracht zorgt voor een weg.

Organiseren is integraliseren©  

Voor samenhang is samenspel nodig. Vooruitgang is het gevolg van de optelsom én dynamiek van Mensen, Methoden en Middelen (M3). Maar dynamiseren van het organisatiepotentieel wordt zelden als strategie gehanteerd. De dagelijkse druk(te) en actielijsten genereren fragmentarische oplossingen met korte houdbaarheidsdatum; er is altijd wel een volgende deadline die gehaald moet worden. Het flexibiliseren van de mentale kwaliteit in plaats van het programmeren van de bestaande capaciteit helpt dit patroon te doorbreken. Meer ruimte voor samenspel en minder mandaat voor tegenspel brengt de door participatie vrijgemaakte energie op de juiste koers.

Integraliteit manifest maken in besturing en de kracht van samenhang in oplossingen liggen voor.   

Continueren is reflecteren

Voor presteren is leren nodig. Prestaties zijn het gevolg van het koppelen van ontwikkeling aan levering. Maar de leerfunctie (als hoofdfunctie) is nog te vaak geen onderdeel van produceren. De focus op financiën en productie gaan ten koste van deze nieuwe hoofdfunctie; ontwikkelen kan en mag als er tijd voor is en middelen daarvoor beschikbaar zijn. Het verbinden van de leverfasen van dienst of product aan de leerfasen van de betrokken mensen helpt dit patroon te doorbreken. Meer aanspraak op leren en minder afspraak op productie zet de door integratie op koers gezette energie om in waarmaken en realisatievermogen.

Reflectie verbindend maken in voortbrenging en de gewenste organisatieresultaten zijn daar. 

Meer weten over het ontwikkelen van competentievoorraden en -voorraadbeheer in WAARMAKEN doe dan de persoonlijke, team- en/of organisatie CHECK.

Of neem contact op met S.L. (Steven) Gerrits (tel. 0651 220 685, e-mail: steven.gerrits@partitude.com)

Linkedin profiel Steven Gerrits
www.rm-academy.com voor het duurzaam vergroten van realisatiekracht. 
www.partitude.com voor het contracteren van onderscheidende resultaten.

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top