Partner
nieuws

Patiënt wil samen met huisarts keuze maken voor medisch specialist

Patiënt wil samen met huisarts keuze maken voor medisch specialist

Het merendeel van de kwaliteitsgerichte patiënten (57 procent) wil graag actief betrokken zijn bij de keuze voor de medisch specialist die de planbare behandeling uitvoert. Deze duidelijke behoefte aan shared decision making blijkt uit recent onderzoek dat is uitgevoerd door Bergman Clinics.

Het onderzoek wijst ook uit dat patiënten niet altijd op de hoogte zijn van hun keuzemogelijkheden. Bergman Clinics start daarom op 19 september een publiekscampagne. Het onderzoek is uitgevoerd onder een groep kwaliteitsgerichte zorgconsumenten tussen de 45 en 65 jaar uit verstedelijkte gebieden in Nederland. Van alle respondenten geeft 28% aan volledig op het advies van de huisarts te vertrouwen als het gaat om de keuze voor een zorgaanbieder. Meer dan de helft, 57 procent, overlegt dit met de huisarts om vervolgens samen te bepalen welke zorgaanbieder het meest geschikt is.

Resultaat van behandeling staat voorop

De belangrijkste bronnen voor het zoeken naar een de meest geschikte zorgaanbieder zijn:  de huisarts, internet (49%) en overleg met de directe omgeving (43 procent). Bij de keuze van de meest geschikte zorgaanbieder zijn deskundigheid en bewezen kwaliteit van zorg de meest genoemde criteria. Ook betaalbaarheid/verzekerd zijn, ervaring van de arts en het team en specialisatie scoren hoog. Opvallend is dat maar weinig patiënten het belangrijk vinden dat de zorgaanbieder in de buurt zit: maar 3 procent noemt reistijd als belangrijk criterium.

Ziekenhuis of focuskliniek?

Uit het onderzoek blijkt ook dat deze groep niet altijd op de hoogte is van de keuzemogelijkheden. Bijna 50 procent geeft aan niet te weten een keuze te hebben tussen een ziekenhuis of focuskliniek. Ook is onvoldoende bekend dat de zorg van focusklinieken gewoon wordt vergoed vanuit het basispakket.

Publiekscampage Bergman Clinics

Om patiënten  bewust te maken van hun keuzemogelijkheden start Bergman Clinics op 19 september met een publiekscampagne. Met deze campagne wil Bergman de patiënt ervan bewust maken dat deze, bij verwijzing door de huisarts, keuzemogelijkheden heeft.

Bergman Clinics heeft een speciale pagina met achtergrond en toelichting voor huisartsen samengesteld.

 

 

 

0 Reacties

Top