Partner
nieuws

Bouw mee aan een duurzame toekomst van de zorg

Bouw mee aan een duurzame toekomst van de zorg

Uit recent onderzoek van BDO Accountants & Adviseurs blijkt dat Nederlandse zorginstellingen onvoldoende in staat zijn het hoofd te bieden aan de voortdurende veranderingen die op hen afkomen.

Zeven op de tien zullen de transitie niet succesvol doorstaan. Slechts 9 procent van de instellingen heeft het verandervermogen om de turbulentie in de sector om te zetten in betere of efficiëntere zorg.

Veranderingen managen in de zorg

Managers in de zorg zijn verantwoordelijk voor het creëren van randvoorwaarden waaronder de zorg efficiënt, effectief en patiëntgericht geleverd kan worden. Zij opereren daarbij in een complex krachtenveld tussen organisatie, politiek, maatschappij en patiënt. Verandering is hierbij eerder regel dan uitzondering.


Hoog tijd voor beterschap

Hoe vergroot je als instelling je verandervermogen? Hoe kun je een gezonde commerciële bedrijfsvoering combineren met persoonlijke en unieke zorg op maat? Hoe bouw je mee aan een duurzame toekomst van de zorg?
 
Hierover organiseert Focus Conferences vanaf dinsdag 8 november 2016 de collegereeks ‘Veranderingen managen in de zorg’. Deze leergang gaat over actuele ontwikkelingen in de zorgsector die om verandering, verbetering en een duurzame aanpak vragen.

 
Inhoud van de 9 duo-colleges

 

1. Zorg van de toekomst
‘Nieuwe doorbraken in de zorg’ + ‘Een nieuw perspectief op gezondheid en zorg’

2. Netwerkvorming
‘Condities voor kansrijke netwerken’ + ‘Regionale netwerkvorming in de hoog complexe kankerzorg’

3. Business model innovatie
‘Briljante businessmodellen in de zorg’ + ‘Zorg voor waardecreatie’

4. Verandering en besturing
‘Evidence based, systematisch en menselijk veranderen en besturen in de zorg’ + ‘Kosteneffectiviteit door klinisch leiderschap’

5. Nieuw organiseren met zorgprofessionals
‘Dienend leiderschap en samenwerken’ + ‘Zelforganisatie van A tot Z’

6. De patiënt
‘Geen goede zorg zonder zeggenschap’ + ‘De rol van de professional in relatie tot de klant van de toekomst’

7. De beleidsarena
‘Beleidsontwikkeling nieuwe stijl’ + ‘Hoe zorgt u dat uw stem gehoord wordt?’

8. Bekostiging
‘Wie gaat dat betalen?’ + ‘Aanpak voor betere zorg en lagere kosten’

9. eHealth
‘Technologische zorginnovaties’ + ‘Betere kwaliteit door zorgtechnologie’

Achttien vooraanstaande experts delen hun visie en kennis met u, onder wie Ab Klink (VGZ), Paul Schnabel (Eerste Kamer), Machteld Huber (Institute for Positive Health) en Frank Miedema (UMCU).

 

Uniek format

Deze leergang bestaat uit drie korte reeksen, in elke reeks volgt u drie colleges. U kiest zelf hoeveel reeksen u volgt. En om de colleges dichter bij uw dagelijkse praktijk te brengen, bestaat elke bijeenkomst uit een duobijdrage: naast een theoretische visie en onderbouwing maakt u kennis met een expert uit het werkveld.
 
De voordelen op een rij:

  • Minimaal een maand ‘pauze’ tussen elke reeks
  • In totaal negen namiddagcolleges voor continuïteit in kennisontwikkeling en netwerken
  • Wetenschap en praktijk gecombineerd
  • Voor de file aanwezig, na de file naar huis
  • Inschrijving voor meerdere reeksen loont vanwege een lagere investering

 
Start 1e college: dinsdag 8 november 2016
Locatie: VRIJ in Culemborg
 

 >>>> Meer informatie en inschrijven

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top