Partner
nieuws

Digitale toegankelijkheid in de zorg

Digitale toegankelijkheid in de zorg

Digitalisering speelt ook in de zorg een steeds grotere rol: afspraken maken via een website, dossiers digitaal inzien, een PDF met de uitleg voor een operatie. Maar is die informatie wel voor iedereen bruikbaar? Kunnen mensen met een visuele, auditieve of fysieke beperking die informatie wel tot zich nemen? Dat noemen we Digitale Toegankelijkheid; de mate waarin websites en apps toegankelijk zijn voor iedereen.

Gebruikers met bijvoorbeeld een auditieve, visuele of fysieke beperking hebben hulpmiddelen om ze te ondersteunen bij het bedienen of begrijpen van digitale informatie en diensten. Als ICT goed volgens de regels is gebouwd, kan de hulpapparatuur prima met websites, apps en documenten overweg. Maar als een website of digitale dienst niet volgens de richtlijnen is ingericht, gaat het mis. Dat zorgt niet alleen voor frustratie bij een patiënt, maar ook voor onnodige extra kosten omdat de hulpvraag waarschijnlijk elders terecht zal komen.

Webtoegankelijkheid vervult dus eigenlijk de basisbelofte en ontstaansreden van internet: informatie en communicatie direct beschikbaar maken voor alle mensen, ongeacht belemmeringen in plaats, taal of functioneren.

Vanaf 1 januari 2017 wordt deze digitale toegankelijkheid veel belangrijker: Organisaties, zowel overheid als bedrijfsleven, worden verplicht om hun diensten toegankelijk te maken voor iedereen. Lees meer over dit nieuwe VN-verdrag.

Wat levert webtoegankelijkheid op?

Webtoegankelijkheid is essentieel voor mensen met een functiebeperking. Maar er zijn meer redenen waarom het zo belangrijk is om rekening te houden met digitale toegankelijkheid: denk aan vindbaarheid in zoekmachines (ook Google is ‘blind’), gebruiksgemak (minder kans dat een gebruiker met een handicap afhaakt) en natuurlijk wetgeving.

Implementatie

De implementatie van toegankelijkheid is, mits meegenomen in de ontwerpfase van de site of app, niet per se ingewikkeld of duur. En heeft u ondersteuning nodig dan zijn er de experts van Stichting Accessibility die u hierbij kunnen ondersteunen.

In alle gevallen is het raadzaam ook de doelgroep zelf bij de ontwikkeling te betrekken. Iedereen moet uiteindelijk gebruik kunnen maken van uw website, omdat u als zorgverlener waarde hecht aan het welzijn en de ervaring van uw (potentiële) patiënten. Daarnaast wilt u dat uw patiënten goed op de hoogte zijn van de geldende voorschriften, het zorgproces etc. U bereikt dit met goede en toegankelijke informatie. Mensen met een beperking zullen bovendien bovengemiddeld vaak van de zorg gebruikmaken.

Congres

Om u op weg te helpen om uw digitale dienstverlening toegankelijk te maken, organiseert Stichting Accessibility het congres 'Digitale toegankelijkheid: van must naar management'. Experts vanuit overheid en bedrijfsleven nemen u mee in de nieuwe wet- en regelgeving rondom het VN-verdrag gelijke rechten voor mensen met een beperking. Wat gaan de gevolgen van het verdrag in de praktijk betekenen en hoe pakt u dat aan in uw eigen organisatie?

Vooraanstaande sprekers belichten digitale toegankelijkheid vanuit hun eigen sector. Kees van der Burg, directeur-generaal Langdurige Zorg, Jan Willem Dreteler, directeur marketing Zwitserleven en Marleen Stikker, directeur Waag Society, zijn enkele van de sprekers. In parallelsessies gedurende het middagprogramma wordt dieper ingegaan op de materie.

U en uw organisatie willen natuurlijk werk maken van digitale toegankelijkheid. Dit congres biedt u de handvatten om hiermee aan de slag te gaan. Meer informatie en aanmelden kan via: www.accessibility.nl/congres2016.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top