Partner
nieuws

Van bricks naar bytes

Van bricks naar bytes

Er zijn verschillende krachten werkzaam die de zorg een nieuwe kant op lijken te sturen. Overheidsbeleid, demografie, levensstijl en technologische ontwikkeling: welke invloed is het meest bepalend? Het zorglandschap zal door deze krachten essentieel veranderen. Is het huidige zorgvastgoed opgewassen tegen deze veranderingen?

Huidig zorglandschap: het volume van de kosten

Laten we een beeld schetsen van het huidige zorglandschap in Nederland, en de kosten die daarmee gemoeid zijn. Om te beginnen rubriceren we de zorgvraag in vijf categorieën: ondersteuning bij het dagelijks leven, chronische ziekteprocessen, enkelvoudige ziekteprocessen, acute zorgvraag en geestelijke zorgvraag. Hiermee is de gehele zorgvraag in beeld. Deze vijf positioneren we op de verticale as van een grafische voorstelling. Op de horizontale as plaatsen we vervolgens de vier niveaus waar zorg wordt verleend: nulde lijn (thuis), eerste lijn, tweede lijn (de cure) en derde lijn (de care: wonen met zorg). Op het zo verkregen schaakbord is het mogelijk per veld het volume van de zorgkosten in te vullen. Lees verder >>>

Robert Muijsers is adviseur - eigenaar van Arbol Healthcare Real Estate
Jörn Ole Stellmann is architect - partner bij Wiegerinck architectuur stedenbouw
Frank Pörtzgen is architect - partner bij Wiegerinck architectuur stedenbouw

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top