Partner
nieuws

Zilveren Kruis: samen voor verantwoorde zorg

Zilveren Kruis: samen voor verantwoorde zorg

Hoe gaat Zilveren Kruis de komende jaren zorg inkopen? De zorgverzekeraar heeft recent haar uitgangspunten voor het inkoopbeleid tot 2020 opgesteld. Daarin staat het perspectief van de klant centraal, vertelt directeur zorginkoop Olivier Gerrits.

Het beleid kenmerkt zich door drie ambities van Zilveren Kruis:

1. Kwalitatief goede en betaalbare zorg tegen zo min mogelijk administratieve lasten,
2. Herkenbare verbeteringen in kwaliteit, toegankelijkheid en doelmatigheid van zorg en
3. Meerwaarde bieden door onderscheidend te zijn voor Zilveren Kruis-verzekerden.

Zorgverlening mogelijk maken

"Om de basis zorgverlening mogelijk te maken, is kwaliteitsinformatie belangrijk", zegt Gerrits. "Eenduidige en betrouwbare indicatoren voor alle zorg, die de klant kunnen helpen beslissen of kiezen. Maar dat mag zorgverleners en onze verzekerden zo min mogelijk  extra werk opleveren, dus de administratieve lasten moeten minimaal zijn."

Zilveren Kruis heeft hier de afgelopen jaren goede stappen in gezet. Maar in de zorg zijn nu nog niet voor alle behandelingen goede indicatoren voorhanden. Een goede ontwikkeling is dat er steeds meer consensus is bij patiënt, zorgverlener en zorgverzekeraar over het belang van valide kwaliteitsinformatie. "Zilveren Kruis werkt samen met alle andere verzekeraars en patiëntenorganisaties aan het stimuleren van verdere kwaliteitstransparantie. Bijvoorbeeld binnen het Programma Kwaliteit van Zorg van Zorgverzekeraars Nederland", aldus Gerrits.

Herkenbare verbetering

"Parallel hieraan werken we aan een herkenbare verbetering voor klanten", zegt Zilveren Kruis' directeur zorginkoop. "Hoe kun je sturen op kwaliteit? Door kwaliteitsinformatie te gebruiken als  spiegelinformatie, zoals bijvoorbeeld bij huisartsen. In de meerjarencontracten die met huisartsen gesloten zijn bieden we een extra vergoeding aan huisartsen die actief werken aan intervisie op basis van die spiegelinformatie. Meer dan 80 procent van de huisartsen heeft hiervoor ingetekend. Hiermee voldoen we dus aan een duidelijke behoefte van het zorgveld."

In 2016 is Zilveren Kruis begonnen met het belonen van kwaliteit bij darmkankeroperaties, en in de komende periode gaat het daarmee door. Dat gebeurt aan de hand van twee uitkomstindicatoren, zo legt Gerrits uit: mortaliteit binnen dertig dagen na operatie en het percentage patiënten dat overlijd als gevolg van een complicatie. Met de zorgverleners die daarin het best presteren wordt een vrij volume voor operaties bij dikke darmkanker afgesproken.

Olivier Gerrits1Olivier Gerrits: "Zilveren Kruis werkt steeds meer samen met beroepsverenigingen en patiëntenorganisaties aan het identificeren van de top op het gebied van kwaliteit en doelmatigheid."

Met een aantal ziekenhuizen maakt Zilveren Kruis momenteel afspraken over Value Based Healthcare, bijvoorbeeld  op het gebied van CVA-zorg met het Erasmus MC, hartrevalidatie met het Isala en HIV zorg met het OLVG. Er lopen al contracten in de eerste lijn bij longzorg in Nijkerk en CVRM in Nieuwegein. Het principe van Value Based Healthcare is het realiseren van voor de klant relevante uitkomsten van gepaste zorg tegen de laagste integrale kosten.

Onderscheidend zijn voor klanten

"In plaats van ééndimensionaal in te kopen bij één zorgaanbieder, gaan we de komende jaren nog meer investeren in ketenzorg en geïntegreerde eerstelijnszorg", vertelt Gerrits. En dat doet Zilveren Kruis graag weer in samenwerking met andere partijen.

"Wij willen onze klanten bijstaan met raad en daad in het nemen van zoveel mogelijk zelfregie", zegt Gerrits. "Dat begint met goede informatie. Zo hebben wij de campagne 'beter naar de dokter', die mensen helpt om samen met de dokter keuzes te maken voor de best passende behandeling. Het kan dan bijvoorbeeld gaan om wel of geen operatie te ondergaan. Hierbij is het ook van belang voor- en nadelen, eventuele alternatieven en de persoonlijke situatie te bespreken. In de campagne geven wij onder andere tips om dit gesprek aan te gaan."

Zilveren Kruis participeert ook in innovaties voor zorg op afstand, die er voor zorgen dat klanten zo lang mogelijk thuis kunnen blijven wonen.

Gerrits: "Denk aan mogelijkheden voor thuisdialyse, beeldbellen of het thuismeten van de hartslag. Voor wat betreft de laatste hebben we dit jaar afspraken gemaakt met Cardiologie Centra Nederland (CCN) en Focus Cura. Zij bieden de verzekerden van Zilveren Kruis de Hartwacht, een toepassing om op afstand de vitale waarden te meten en 24/7 toegang tot verpleegkundige of indien nodig cardioloog. Bij e-health staat voor ons de veiligheid voorop. De toepassingen moeten medisch verantwoord zijn. Verantwoorde zorg is wat anders dan films bestellen bij Netflix of een taxirit bij Uber. Het gaat om een goede relatie tussen zorgverlener en patiënt."

Zilveren Kruis

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top