Partner
nieuws

Met HR2020 naar The Next Level

Met HR2020 naar The Next Level

Op 10 november is het weer zover, het jaarcongres van de Beweging HR 2020!

Sinds 2013 richt Beweging HR 2020 zich op het versterken van de positie en de ontwikkelingsmogelijkheden van de talenten van medewerkers binnen organisaties. Doel is het vergroten van het vakmanschap, bevlogenheid van medewerkers en hun binding met de organisatie. Maar dan moet er wel het een en ander veranderen, niet alleen bij de medewerkers maar vooral de context van de organisatie.

Niet langer moeten compliance, constraint en control het Leitmotiv zijn maar vakmanschap, vertrouwen en verbinding. Eigenlijk de overgang naar een ander paradigma: van Human Resources naar Menskracht. Want dan komen talenten tot ontwikkeling en ontstaat er inspiratie en innovatie. Bovendien sluiten we op deze wijze aan op allerlei ontwikkelingen binnen organisaties en tussen organisaties waar de eigen regie centraal staat. Oftewel, op naar The Next Level.

Voortzettingsvermogen

Op het jaarcongres gaan we kijken hoe we daar kunnen komen, welke tocht we moeten ondernemen en welk doorzettings- en voortzettingsvermogen we moeten hebben om deze veranderingen een succes te maken. De inleiders nemen ons in de ochtend mee op hun tochten en delen hun ervaringen, 's middags gaan we zelf aan de slag.

Centraal thema daarin is de vertaling naar de eigen praktijk en van wetenschap naar doenschap: zaken niet intellectualiseren maar gewoon van elkaar in de praktijk leren, de wetenschap komt later wel. Het congres is ook de start van een aantal expedities die het geleerde in praktijk gaan brengen en waar de dynamiek van het congres zal worden voortgezet.

Dit congres past binnen het grotere concept van de Beweging HR 2020 waarin we met elkaar innovaties binnen HR onderzoeken die de overgang naar een nieuwe wijze van kijken naar de mens binnen organisaties mogelijk maken.

HR innovaties in de Zorg en Welzijn. Inspireren - Bewegen - Ervaren

HR2020_whitepage_onder

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top