Partner
nieuws

Hoe FIT is uw zorgvastgoed?

Hoe FIT is uw zorgvastgoed?

De invoering van de Normatieve Huisvestings Component (NHC) bekostiging heeft voor veel verandering gezorgd. Vastgoed is vanaf 2018 een volledig strategisch bedrijfsmiddel.

Afgelopen jaren hebben zorginstellingen al kunnen wennen aan de nieuwe situatie en deze overgangsperiode duurt nog ruim een jaar, daarna zijn zorginstellingen volledig verantwoordelijk voor de eigen bedrijfsvoering.

Veel zorginstellingen hebben langlopende huurovereenkomsten en de waarde van eigen vastgoed is in het afgelopen decennium gedaald. Hierdoor spelen vraagstukken als ‘moet ik nog wel investeren in het behoud van mijn vastgoed als ik niet weet of ik het over 5 jaar nog gebruik?’.

Naast de vele uitdagingen zijn er ook veel kansen op het gebied van vastgoed. Kansen waar in de praktijk helaas veel korte termijnoplossingen worden gezocht, doordat lange termijnoplossingen vaak gepaard gaan met structurele veranderingen binnen een (vastgoed)organisatie.

Om te sturen op renderende langtermijnoplossingen voor uw vastgoedvraagstukken heeft MVGM Zorgvastgoed het Verander Programma FIT ontwikkeld. FIT staat voor Factoren – Inzicht – Toekomst. FIT voorziet in de bouwstenen die nodig zijn om een verandering tot stand te brengen. Met hulp van FIT begeleiden we het verandertraject naar een vitale en toekomstbestendige huisvesting voor uw zorginstelling. Hierbij staat niet de oplossing, maar de oorzaak centraal.

Ideale veranderaanpak voor uw vastgoed

De 3 pijlers: Factoren, Inzicht en Toekomst vormen samen de ideale aanpak om te sturen op lange termijn verbetering voor uw vastgoed. Afhankelijk van de vraagstukken die spelen en van de vastgoedexpertise binnen uw organisatie, is het goed mogelijk dat het doorlopen van slechts enkele FIT stappen voldoende is om een verandering teweeg te brengen . Daarom hebben we een FIT menukaart gemaakt, waarbij u zelf uw ‘gerechten’ kan kiezen.

MVGM_afbeelding_1

Vastgoed faciliterend in Zorgverlening

Onze aanpak start bij het in kaart brengen van factoren die de basis leggen voor de toekomst. Het uitgangspunt is de organisatievisie, omdat het vastgoed de visie voor zorgverlening volgt en faciliteert. Met de visie in de hand gaan we samen met u kijken welke huisvesting er nodig is om de zorg optimaal te faciliteren. Dit resulteert in concrete vastgoed doelstellingen.

Meten is weten

Naast concrete doelstellingen is het belangrijk om inzicht en overzicht te hebben over het vastgoed dat in eigendom is en het vastgoed dat u huurt. Naast een overzicht van al het vastgoed is het bijvoorbeeld ook goed te weten:

- in welke (technische) staat het vastgoed is,
- hoeveel het gebouw kost qua onderhoud en energie en
- wanneer een huurcontract afloopt. 

MVGM_afbeelding_2Dit leggen we vast in een factsheet die in één oogopslag weergeeft hoe een gebouw scoort op het gebied van techniek, energie, ruimte en financiën. Naast een interne benchmark van de gebouwen die tot uw zorginstelling behoren, kunnen we ook een externe benchmark opmaken en een vergelijking maken met gebouwen van andere zorginstellingen.

Voorbeeld factsheet

Inspelend op de door de gemeente verplichte energie audit oftewel de Energy Efficiency Directive (EED) audit bij bevoegd gezag heeft Milieu Platform Zorg (MPZ) de Milieuthermometer Zorg samengesteld. Met deze Milieuthermometer Zorg maakt een zorginstelling haar aandacht voor een duurzame bedrijfsvoering waar en zichtbaar, van toegevoegde waarde voor uw inzicht, maar ook interessant om met uw stakeholders te delen. De Milieuthermometer Zorg is één van de ‘gerechten’ op de FIT menukaart.

strategie per gebouw

Om een goed toekomstbeeld te kunnen schetsen, maken wij samen met u een risicoprofiel. Hierbij zetten we per gebouw de financiële en maatschappelijke rendementen tegenover elkaar. Dit resulteert in de beste toekomststrategie per gebouw: afstoten, herpositioneren, consolideren of optimaliseren. Deze strategieën geven richting aan de keuze die worden gemaakt ten aanzien van de toekomst van het vastgoed.

MVGM_afbeelding_3

HET RESULTAAT: FIT ZORGVASTGOED

De afsluiting van het doorlopen van Vastgoed Verander Programma FIT ligt in de samenstelling van een concrete activiteiten planning. Dit is de vertaling van de vastgoeddoelstellingen in concrete acties.

Het resultaat van deze aanpak is evident: tevreden bewoners, zorgcollega’s en een optimaal rendement van uw zorgvastgoed. Nu én in de toekomst. Meer weten of een afspraak maken? Neem contact op met Sandra van de Weerdt via gezondvastgoed@mvgm.nl of via 06 – 510 883 22 en kijk op www.mvgm.nl voor meer informatie over MVGM. en bekijk de video:


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top