Partner
nieuws

Powered by

HR-managers kiezen het perspectief van de cliënt

HR-managers kiezen het perspectief van de cliënt

38 HR-managers uit de zorg vertelden afgelopen jaar welke ontwikkelingen hen bezighouden en welke trends zij zien. Ze nemen positie in, richten de blik naar buiten en vragen zich af: 'Voor wie doen we het?'

Tweede HR Trendmonitor

Twee jaar geleden kreeg het FWG-trendonderzoek naar HR in de zorg de titel 'LiNK'. Een verwijzing naar de turbulente periode en de linking-pin-positie die HR-managers vervulden in een complex krachtenveld. In de HR Trendmonitor Zorg 2016 die op 10 november verscheen, klinken duidelijk andere geluiden.

Blik naar buiten

Waar HR-managers twee jaar geleden in de hectiek van decentralisaties, bezuinigingen en reorganisaties nog zoekende waren, richten ze zich nu meer op de inhoud van hun vak. De blik is meer naar buiten gericht, naar de klant en ook opvallend vaak buiten de muren van de eigen organisatie. HR-managers lijken de wereld waarin ze opereren als gegeven te accepteren en zijn erop gericht hoe ze van daaruit verder kunnen gaan.

Focus op flexibiliteit

Omdat het speelveld snel verandert en de toekomst onvoorspelbaar is, focussen HR-managers zich - in plaats van op grip en controle voor de langere termijn - op flexibiliteit en wendbaarheid. Een nieuwe werkrealiteit vraagt om (regionale) samenwerking, employability en een nieuwe visie op arbeidsrelaties.

Kritisch over populaire concepten

Het realisme maakt ook dat HR-managers kritisch zijn over populaire concepten zoals strategische personeelsplanning en zelfsturing. Ze benadrukken dat deze concepten geen allesomvattende oplossing bieden en kiezen er soms bewust voor om hierin niet mee te gaan. Of in elk geval op hun eigen manier, die past bij de organisatie.

HR als geweten

De realistische, kritische positie laat zien dat HR-managers een steeds grotere verantwoordelijkheid nemen voor hun organisatie. Ze zien zichzelf als mede-probleemeigenaar en zoeken samen met de leidinggevenden naar oplossingen. Daarbij nemen ze hun eigen normen en waarden expliciet als uitgangspunt voor hun doen en laten, en fungeren daarmee als geweten voor anderen.

Cliënt als leidraad

HR-managers kiezen in hun positie het perspectief van de cliënt. Niet langer is de interne klant (bestuur of medewerkers) leidend, maar de cliënt. Ze beschouwen hun organisatieprocessen met de bril van de zorgvrager. Voortbestaan-om-het-voortbestaan heeft plaatsgemaakt voor (regionale) samenwerking rondom de cliënt. Technologische ontwikkelingen, organisatieveranderingen en personeelsontwikkeling zijn geen doelen op zich, maar worden expliciet getoetst aan de centrale vraag: 'En wat heeft de cliënt eraan?'.

Verdieping?
Wilt u meer weten over het trendonderzoek van FWG of de HR Trendmonitor Zorg 2016 bestellen? Kijk op www.fwg.nl/trend-en-functieonderzoek/ of neem contact op met senior projectleider onderzoek dr. Geertje van Ven (gvandeven@fwg.nl) of drs. Astrid Westerbeek, manager R&D (awesterbeek@fwg.nl).

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top