Partner
nieuws

MET HR 2020 naar The Next Level

MET HR 2020 naar The Next Level

Op 10 november hebben we weer kunnen genieten op het jaarcongres van de Beweging HR 2020! Thema’s die de revue passeerden hadden betrekking op de contouren van de nieuwe werkelijkheid en de weg er naar toe, de deelnemers richten zich vooral op bezinning en de vraag ‘hoe nu verder?’

Want er is veel veranderd de afgelopen jaren en we hebben nieuw doelen gekregen maar ervaringen laten zien dat het ‘oude denken’ hardnekkig is. En dat is ook logisch ook: hele generaties zijn in ‘oud denken’ opgegroeid, hebben er voor doorgeleerd en zijn er voor beloond. Een groot deel van de buitenwereld is vanuit dezelfde uitgangspunten opgebouwd, dus hoe kunnen we veranderen? Een paar sleutels voor deze verandering hebben we op dit congres aangereikt gekregen.

Remco Mostertman beet de spits af met zijn presentatie over de megatrends van de toekomst, hun effect op organisaties en in het verlengde daarvan de toekomstige rol van HR. De vier belangrijke trends in zijn ogen zijn de Duurzaamheidstrend(met een focus op energie, zingeving en inzetbaarheid), de Schaalbaarheidstrend (met de focus op globalisering en interconnectiviteit), de Demografietrend (met de focus op urbanisatie en leeftijd) en tenslotte de Technologietrend (met de focus op steeds slimmere machines en articiële intelligentie). Deze ontwikkelingen zullen ieder voor zich en in combinatie onze maatschappij ingrijpend veranderen en dus ook de positie van de mens binnen organisaties.

Katja Staartjes ging in haar bijdrage in op de randvoorwaarden om een tocht – lees projecten - succesvol af te kunnen ronden. Een goede voorbereiding, risico’s inschatten, persoonlijk leiderschap en teamwork zijn in haar ogen succesfactoren voor welke expeditie of project dan ook, ook het traject dat leidt naar de functie HR in de toekomst.

Lidewey van der Sluis, vaste spreker op de HR 2020 congressen, schetste hoe iedereen over talenten beschikt, maar dat deze pas tot hun recht komen in de juiste context. Het is dus maar de vraag of je moet blijven investeren in mensen op een bepaalde positie/context of dat je niet beter de context kan veranderen. Voor alle talenten geldt, ze gaan gloeien in de combinatie van brandstof (= kwaliteiten), zuurstof (= mogelijkheden) en een warmtebron (= energie). Deze eenvoudige formule kan op iedereen in welke positie dan ook worden toegepast en geeft aan waar hem de pijn kan zitten. Wordt vervolgd!

De Corporate Rebels benadrukten het belang van geluk op het werk. Daarom reizen ze de hele wereld af om te kijken hoe werk anders, beter kan worden georganiseerd. “Het werkt veel beter als je mensen niet vertelt wat ze moeten doen”, is hun overtuiging. Organisaties die de hiërarchie met succes loslaten profiteren op vele manieren: werknemers worden betrokkener, ze behoeven minder aansturing waardoor de overheadkosten dalen, en de flexibiliteit toeneemt toe. Alles draait hierbij om de drie V’s: Vakmanschap, Vertrouwen en Verbinding.

Kortom, een veelheid aan ideeën en opvattingen passeerde de revue. De deelnemers konden onderling van gedachten wisselen en hun ideeën bij elkaar toetsen Duidelijk werd dat weliswaar de eerste stappen zijn gezet, maar we er nog lang niet zijn!

 

Thema’s komende jaar

Beweging HR 2020 heeft uit deze dag inspiratie geput voor het komende jaar. Op de volgende onderwerpen zal de focus komen te liggen:

  • Talent in Context
  • Mensgericht organiseren
  • Werkgeluk.

Deze onderwerpen vormen de rode draad en zullen ook de thema’s zijn in de eZines van Beweging 2020 in de komende periode. Een eerste eZine gewijd aan het congres, kunt u via deze link bekijken.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top