Partner
nieuws

Powered by

VBHC: modewoord of innovatiemiddel?

VBHC: modewoord of innovatiemiddel?

Value Based Healthcare: momenteel zo’n beetje hét buzzword in de gezondheidszorg. Hoe het in Nederland invulling krijgt ziet VvAA vooral als renovatie van het huidige zorgstelsel. Maar we hebben innovatie nodig.

Geïnspireerd door het gedachtengoed van Harvard-professor Michael Porter zijn ook in Nederland de nodige initiatieven gestart om betere zorguitkomsten per gespendeerde euro te realiseren. Een mooie ontwikkeling. Maar is value based healthcare (VBHC) nu het panacee om echt gezondheidsrendement te realiseren?

Met de ver-economisering van de gezondheidzorg is er de afgelopen jaren ook meer aandacht gekomen voor managementtheorieën. Maar managementconcepten lijken zeer trendgevoelig. Hebben we net Lean Six Sigma onder de knie, moeten we alweer aan de slag met VBHC. Het gevolg is dat verbeterinitiatieven onvoldoende tijd en kans krijgen om echt ingebed te raken in de praktijk. Vaak worden slechts enkele principes toegepast en is men achteraf teleurgesteld dat niet het gewenste doel is gerealiseerd. Dan realiseren we geen innovatie, maar pseudo-innovatie…

 

VBHC of Triple Aim…?

VBHC en Triple Aim (betere ervaren zorgkwaliteit, betere gezondheid en lagere kosten per hoofd van de bevolking) worden vaak in één adem genoemd als het gaat om innivatie van de zorg. Het zijn twee verschillende opvattingen over hoe waarde kan worden gecreëerd. VBHC gaat uit van een ziekte-specifieke aanpak gericht op concurrentie op basis van waarde, waarbij waarde is gedefinieerd als gerealiseerde gezondheidsuitkomst per gespendeerde euro. Vergelijk dit met Triple Aim, dat veel meer een brede mens- en populatiegerichte aanpak en daarmee complex is. VBHC is vooral in zwang in de tweede lijn, Triple Aim vooral in de eerste lijn. Wat is nu de beste aanpak?

 vvaa

Onderzoek laat zien dat we zowel functionele (lineaire denkers) en normatieve (systeemdenkers) randvoorwaarden nodig hebben om ons zorgsysteem toekomstbestendig te maken. Of populair gezegd: spreadsheet-management en de benodigde contractinnovatie aangevuld met een gedegen veranderkundige aanpak zijn nodig om het verschil te maken.

Maar ondertussen blijft de zorg verkokerd als-ie was. Modellen als VBHC of Triple Aim kunnen nuttig zijn, maar als we de basis en onze attitude niet veranderen, blijven we hangen in renovatietrajecten. We noemen het dan maar een complex probleem binnen een complex systeem, omdat het moeilijk is de ware (organisatie)belangen op tafel te leggen. En… voor een complex probleem bestaan nu eenmaal geen eenvoudige oplossingen.

 

Niet lullen maar poetsen

Wat er dan wel nodig is, om het heel pragmatisch te maken? Op z’n Rotterdams: niet lullen maar poetsen! We moeten constructief samen aan de slag. Niet kijken naar de problemen, maar zoeken naar de oplossingen. Kijken naar best practices in bijvoorbeeld Duitsland, de Verenigde Staten, Engeland, Zweden, Singapore en Australië. Wij kunnen leren van dit soort initiatieven en vervolgens in ieder geval daadwerkelijk proberen om met alle stakeholders de principes toe te passen in de eigen context. Samen een integrale business case bouwen in plaats van naar elkaar te wijzen en roepen dat er geen geld is. Het is echt de hoogste tijd voor het verkennen van nieuwe routes, het berekenen van bestaansrecht en het verbinden met zorgaanbieders in de gehele keten. Daar hoort ook de zorgverzekeraar bij. Dan pas maken we de slag naar innovatie.

 

Wij helpen u bouwen

De consultants van VvAA helpen u graag bij het bouwen van zo’n integrale business case voor uw zorgonderneming. Wij doorlopen samen met u een aantal wetenschappelijk gefundeerde stappen waarmee u nieuwe inzichten krijgt om mogelijkheden en kansen te inventariseren en analyseren. Daarin nemen we internationale best practices mee. Welke kansen zijn er nu al om value for money binnen de keten, of over de keten heen, te realiseren? Niet alleen financieel, maar ook in de ogen van de patiënt. Vervolgens kunnen wij vanuit ons brede netwerk in de zorg de verbinding leggen met andere zorgpartijen.

Wij nodigen u uit contact met ons op te nemen. Wij komen graag bij u langs om samen te sparren over de mogelijkheden in uw regio en binnen de keten en steken desgewenst ook direct de handen uit de mouwen om met u uw ambities te realiseren.

 

 

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top