Partner
nieuws

Het functioneringsgesprek in teamverband

Het functioneringsgesprek in teamverband

Hoe maak je het functioneren van individuele medewerkers bespreekbaar in het team? Benut de pijlers van het oeroude groepsgesprek, stellen Valentijn Spit en Rudy Vandamme. Samen ontwikkelden zij een aanpak waardoor persoonlijke groei een logische plek krijgt in de ontwikkeling van het (zelforgani-serende) team.

Beperking klassiek functioneringsgesprek

Organisaties lopen steeds vaker aan tegen de beperking van het klassieke functioneringsgesprek. Zeker in organisaties waar de verantwoordelijkheden lager in de organisatie worden belegd, zoals bij zelforganiserende teams. De leidinggevende komt op afstand, afdelingen verdwijnen. Project- en gelegenheidsteams zijn de toekomst. Hoe zorg je in deze context voor de duurzame ontwikkeling van zowel medewerkers als teams?

Individu én team

Individuele ontwikkeling en teamontwikkeling zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. Het is daarom essentieel deze samen te brengen en tegelijkertijd te stimuleren. Daarom ontwikkelden Spit en Vandamme een nieuwe methodische aanpak: Functioneringsgesprekken in teamverband (FIT). Een ontwikkelingsgerichte methodiek die goed aansluit op de actuele visies op organisatieontwikkeling - zoals die van Laloux en Semler - waarbij eigenaarschap, vertrouwen en transparantie belangrijke waarden zijn.

7-stappenplan

FIT bestaat uit een cyclisch proces van 7 stappen, waarin zelfevaluatie en individuele afspraken belangrijk zijn en tegelijkertijd de impact daarvan op de teamontwikkeling wordt bepaald. Teamleden bereiden zich voor door zelfevaluatie en zelfreflectie. Het teamlid schakelt de groep in om zijn eigen reflectie te verrijken. De teamcoach daagt uit om besluiten over ontwikkelrichting en ontwikkelplan ‘SMART’ te maken. Daar stopt het proces vervolgens niet. Het bespreken van het functioneren van ieder teamlid sluit altijd af met de vraag: wat betekent dit voor het team en zijn ontwikkeling of rol binnen de organisatie? Ook daarover worden afspraken gemaakt. Daardoor werkt het team op heel methodische wijze tegelijkertijd aan persoonlijke ontwikkeling én teamontwikkeling.

Veilige en gestructureerde aanpak

Teamcoaches of leidinggevenden krijgen met deze methode een nieuwe techniek in handen waarin ze hun ervaring met individuele coachingsvaardigheden en teambegeleiding integreren. Deze methodiek brengt leven in teams. De gestructureerde aanpak maakt het bovendien mogelijk om de verantwoordelijkheid voor de (team)ontwikkeling veilig en stapsgewijs binnen het team te beleggen.

Zelfinzicht én teamontwikkeling

Het bespreekbaar maken van ieders functioneren in teamverband bevordert het zelfinzicht in het professioneel functioneren. Daarnaast geeft het inzicht in de kracht van diversiteit binnen het team, versterkt het onderling vertrouwen, groepscohesie en de bekwaamheid van teamzelfsturing.

Wilt u meer weten over de FIT-methodiek of deze zelf leren toepassen als coachend leidinggevende of teamcoach? Op 30 januari 2017 organiseren we een Masterclass FIT in Utrecht. Kijk op www.progressionalpeople.nl/fit/ of neem contact op met Valentijn Spit (vspit@progressionalpeople.nl), senior trainer en adviseur van Progressional People. 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top