Partner
nieuws

Powered by

Lease uw nieuwe locatie of ziekenhuisvleugel!

Lease uw nieuwe locatie of ziekenhuisvleugel!

Vergeet de keuze tussen koop of huur, maar lease! In de maatschappij is een duidelijke trend gaande: producten worden steeds meer gericht op gebruik, en minder gericht op eigendom. Het leasen van goederen speelt hier optimaal op in en maakt een duidelijke opmars.

Zo is 'private lease' het laatste jaar sterk in opkomst, voor auto's maar zelfs voor wasmachines. Deze fabrikanten zetten hun producten en bijkomende diensten nu volop in. Technische- en economische levensduur worden optimaal bij elkaar gebracht, onderhoudskosten gedurende die levensduur worden geminimaliseerd en de restopbrengst wordt gemaximaliseerd. Deze productontwikkelingen maken lease vaak goedkoper en zeker aantrekkelijker dan eigendom.

Lease is natuurlijk het meest bekend van de auto's die werkgevers aan hun personeel ter beschikking stellen. Diezelfde werkgevers leasen van oudsher ook graag andere kapitaalgoederen, zoals kopieermachines, bedrijfswagens en zelfs vliegtuigen. Tegenwoordig wordt ook medische apparatuur geleaset. De vraag is nu; gaat deze trend zich ook voordoen voor het kapitaalgoed bij uitstek; huisvesting? Zoals in de titel genoemd: denk hierbij eens aan een nieuwe ziekenhuisvleugel of een nieuwe locatie voor een ouderzorginstelling.

Een vraag die direct opkomt is of het huren van een gebouw niet hetzelfde is als het leasen van een gebouw. De volgende verschillen zijn te benoemen:

•    Lease betreft een vast afgesproken periode die in de buurt ligt van de economische levensduur. Huur betreft vaker een kortere periode in relatie tot de economische levensduur.

•    Huren is meestal duurder dan eigendom, daarvoor krijg je flexibiliteit. Lease is even duur of goedkoper dan eigendom maar biedt niet deze flexibiliteit. 

•    Bij lease worden zoveel mogelijk kostenrisico's weggenomen, het product is speciaal daarop ontworpen. Bij huur worden kostenrisico's bij huurder gelegd en kunnen deze tegen extra kosten worden afgekocht.

Verschillende doelgroepen

De discussie over het leasen van huisvesting zal toenemen. Met name bij de doelgroep wiens middelen beperkt zijn en die deze liever aanwendt voor haar corebusiness. Voor de doelgroep die kostenrisico's liever mijdt. Voor een doelgroep die haar huisvesting sowieso de gehele economische levensduur wil blijven gebruiken waardoor eventuele waardestijging geen overweging is. En voor de doelgroep die liever geen (vaak slecht functionerende) gebouwbeheerder of vastgoedafdeling wil hebben. Dit maakt zorginstellingen, naast woningbouwcorporaties en overheden, een doelgroep bij uitstek.

Voorop staat dat leasen goedkoper moet worden dan huren, maar niet duurder mag zijn dan eigendom. Ook zal lease meer zekerheden moeten bieden dan huur en koop. Bijkomende diensten moeten lease aantrekkelijker maken dan elk ander alternatief. Dit kan alleen waargemaakt worden wanneer gebouwen precies op maat voor de gebruiker worden ontworpen, met een op maat gekozen optimale levensduur voor de laagste kapitaallasten. 'Nul op de meter', waardoor er volledige zekerheid is voor energiekosten. En maximaal onderhoudsvrij, waardoor volledige zekerheid voor onderhoud gegeven kan worden. En daarnaast zoveel mogelijk recyclebaar, zodat de kosten van sloop en verwerking van het gebouw bij afloop van de leaseperiode minimaal zijn.

Gezien het vorenstaande, kan gebouwenlease een rooskleurige toekomst tegemoet gaan. Maar echt doorslaggevend zijn de extra mogelijkheden die alleen lease (en niet eigendom of huur) kan bieden:

•    Naast het leasen van het gebouw (inclusief de grond) is het goed mogelijk om uw gebouw te leasen op eigen grond! Eigen grond blijft eigendom, maar wordt gedurende de leaseperiode ter beschikking gesteld. Alleen het gebouw wordt geleaset, voor de grond wordt niet betaald. Dit geeft veel instellingen het gevoel dat het "tafelzilver" behouden blijft.

•    Naast nieuwbouw kunnen ook gerenoveerde gebouwen worden geleaset. Net zoals dit voor eigen grond mogelijk is, wordt het oudbouw-casco ingebracht. Ook voor dit casco wordt geen lease betaald. 

•    Van de andere kant beschouwd, die van de financier, biedt gebouwenlease ook iets nieuws. Een beleggingscategorie voor grotere of institutionele beleggers, die het debiteurenrisico en de stabiliteit van inkomsten kent van een solide bedrijfsobligatie, maar die de hogere opbrengst kent van een vastgoedbelegging.

Benieuwd of ziet u mogelijkheden?  Neem contact op met Michiel Wentges, 088 - 226 24 53.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top