Partner
nieuws

Kwaliteit in een ander perspectief: het trots-programma

Kwaliteit in een ander perspectief: het trots-programma

Hoe zorg je er voor dat je ondanks veranderingen van buiten op koers blijft om je doelen te realiseren en er te zijn voor je cliënten? fluent zet in op een andere manier van kwaliteitsdenken. Hierbij is kwaliteit de input voor een gezonde organisatie waarin mensen graag werken. Wilt u weten of deze benadering ook bij uw organisatie past, meldt u zich dan bij Birgite Runia voor een informerend gesprek.

Een aanpak om trots op te zijn

fluent heeft met haar jarenlange ervaring binnen de zorg en de inbreng van al haar adviseurs met uiteenlopende achtergronden een programma ontwikkeld waarmee de instelling praktisch aan de slag gaat om haar kwaliteit en lerend vermogen te vergroten vanuit de werkvloer. Het trots-programma streeft naar toegevoegde waarde, rendement, ondernemerschap, transparantie en samenwerking, en vooral trots op de zorg zijn. Kortom, een praktisch kwaliteitssysteem vanuit de kern van de organisatie vormgegeven, en gebaseerd op vertrouwen en lerend vermogen van de professionals.

Verlaten van de aanpak die onvoldoende inspireert

Huidige kwaliteitssystemen in de Nederlandse zorgsector zijn nu vooral gericht op het legitimeren van de geleverde kwaliteit van zorg door na te gaan of aan de wetenschappelijke, theoretische normen/protocollen/procesbeschrijvingen is voldaan. Deze systemen gaan voor perfectie en stellen daarop de normlijn. Ze redeneren in termen van goed of fout ten opzichte van de opgelegde norm/protocol/procesbeschrijving. Deze kwaliteitsbenadering is vooral gericht op het “wat” het product van de organisatie. Dit leidt tot “kwalimatigheid”, oftewel een zoektocht naar kwaliteit en (doel)matigheid.

In de werkelijkheid is het zo dat de specifieke situatie van een zorgvrager niet in alle gevallen adequaat kan worden aangepakt met zo’n gestandaardiseerd/genormeerd zorgtraject. In de meerderheid van situaties van een zorgvrager wordt pas écht kwaliteit van zorg geleverd wanneer de zorg op maat wordt gemaakt voor de specifieke situatie van een patiënt/cliënt, afgestemd op diens verwachtingen en beleving. Dit leidt dan pas tot kwaliteit én tevredenheid van de patiënt/cliënt. Deze aanpak redeneert meer in termen van passende en passievolle zorg. De tevredenheid van alle betrokkenen, de verwachtingen en de beleving van de patiënt/cliënt/klant worden meegenomen. Het gaat om interactie en een uitkomstenbenadering’. Excelleren en leren zijn hier de basis voor verbetering.

Trotse professionals aan de basis van de succesvolle zorginstelling

In dit programma zijn de professionals leidend. In een aantal efficiënte werkbijeenkomsten geven ze praktisch vorm aan de doelen van de organisatie, bijbehorend gedrag & actie en de borging van kwaliteit. Daarnaast wordt binnen het programma “de lijn kennisdeling” uitgerold die zich focust op inspiratie en ontwikkeling van teams en het individu. Hiermee adresseert het programma zowel de praktische actie op het behalen van doelen en het borgen van kwaliteit en de lange termijn ontwikkeling van de organisatie.  

Het programma is een verzameling van elementen uit bestaande methodieken zoals lean, value based healthcare, patiëntbeleving en leiderschapsontwikkeling. Elementen die werken. Daarbij komt dat dit programma naadloos aansluit bij het manifest ouderenzorg en het nieuwe kwaliteitskader voor de verpleeghuiszorg.

Alles in dit programma draait om van buiten naar binnen. Wat vraagt de cliënt van ons en hoe bieden we de passende zorg binnen de kaders van wetgeving, financiering etc. Wat kunnen we van elkaar leren en hoe behouden we de verbinding met elkaar en de buitenwereld?

Is dit nieuw? Niet helemaal. Waarom moeten we dan met fluent bellen? Om de eenvoudige reden dat wij overtuigd zijn van de toegevoegde waarde die onze adviseurs in dit programma brengen, we rendement brengen door bestaande technieken en kennis op een andere manier in te zetten, ondernemend zijn in de basis en denken in mogelijkheden, transparant zijn over onze resultaten en methodieken, en we echt de samenwerking aan gaan met onze klant. We geloven in onze veranderkracht en zijn trots op onze ervaring en organisatie.

Wilt u weten of deze benadering ook bij uw organisatie past, meldt u zich bij Birgite Runia via birgite@fluent.nl of 06-55720071 voor een informerend gesprek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top