Partner
nieuws

Samen kwaliteit van wondzorg verbeteren

Samen kwaliteit van wondzorg verbeteren

De zorg voor complexe wonden is in Nederland versnipperd. Zilveren Kruis heeft ongeveer 93.000 verzekerden die wondpatiënt zijn. Het is dus zaak de zorg structureel te regelen door meer regie op wondzorg, met als doel de wonden sneller te genezen.

Om dit te bereiken heeft Zilveren Kruis, samen met de zorgaanbieders, beleid ontwikkeld voor complexe wonden, zo vertellen Mark Scholte, zorginhoudelijk adviseur van Zilveren Kruis en Henri Post, Hoofd Behandelzaken en Verpleegkundig Specialist bij Wond Expertisecentrum Evean in Koog aan de Zaan.

“Veel zorgaanbieders in het werkveld leveren goede wondzorg en er zijn veel goede initiatieven”, zegt Henri Post, die zich al jaren inzet voor verbetering van de wondzorg in Nederland. “Maar er is te weinig samenhang. Dat gaat ten koste van de kwaliteit en kost geld.” Hij wijst op een rapportage van de NZa uit 2014, waarin staat dat strakkere regie in de wondzorg miljoenen kan opleveren. “Zilveren Kruis wilde hier iets mee doen”, zegt Mark Scholte, “We zijn toen in gesprek gegaan met diverse zorgaanbieders, patiënten verenigingen, huisartsen, medisch specialisten en het wondplatform. Een van die zorgaanbieders was Evean, waar wij als Zilveren Kruis goed contact mee hebben. We zagen dat iedereen enthousiast was om te verbeteren, er was alleen behoefte aan regie.”

Ambitie

Die regie namen, onder andere, Mark Scholte en beleidsontwikkelaar Monique Jacobs. Scholte: “Zilveren Kruis levert de kaders. Alle zorgaanbieders mogen inschrijven en zelf invulling geven aan de doelstellingen. Wij hopen veel te leren van de best practices.” De zorgaanbieders reageerden enthousiast. Zilveren Kruis was verbaasd hoeveel inschrijvingen ze binnenkregen en blij met de goede ideeën die werden aangedragen om de zorg kwalitatief beter te maken, aldus Scholte.

De gezamenlijke ambitie van zowel Zilveren Kruis als de zorgaanbieders is dat in 2020 alle complexe wonden gemiddeld een maand sneller genezen. Dat roept nog wel wat vragen op over hoe je dat definieert, hoe je omgaat met co-morbiditeit en wanneer je een DBC afsluit, zegt Henri Post. Er volgen dus nog inhoudelijke gesprekken. “Samen verbeteren we het beleid voor wondzorg stapje voor stapje”, concludeert Mark Scholte.

Speerpunten

Zilveren Kruis heeft in de wondzorgmodule drie speerpunten. 1. Een meetbaar snellere genezing van complexe wonden door wondzorg die is ingekocht op basis van uitkomsten. 2. Knelpunten wegnemen door meer expertise in herkenning, behandeling en verpleging van wonden plus een regierol creëren die tijdens het zorgtraject de voortgang bewaakt. 3. Verpleging van de complexe wond vindt bij voorkeur thuis plaats. “Voor de komende tijd sluit de zorgverzekeraar een tweejarig contact af.”, legt Scholte uit. “In deze periode willen we komen tot een nulmeting. In de periode daarna veranderen we het inkoopbeleid geleidelijk naar bekostiging op uitkomsten.”

Vertrouwen

Samenwerken aan verbeteringen in de wondzorg begint met vertrouwen in elkaar, vinden Scholte en Post. Met dat onderlinge vertrouwen zit het wel goed, maar je moet ook scherp blijven met elkaar. In het werkveld spelen vragen. Henri Post: Bijvoorbeeld alle data die we verzamelen, worden die straks niet gebruikt om het plafond te drukken? Daar moeten we met elkaar over in gesprek blijven.”

“Een nieuwe manier van zorginkoop schept een stukje onzekerheid, maar tegelijkertijd krijgen de zorgaanbieders veel ruimte”, zegt Mark Scholte. “De professionals in de wondzorg weten tenslotte veel beter dan wij hoe je de wondzorg kunt verbeteren. Het zijn professionals met passie voor hun vak.” Henri Post is blij met de erkenning en dat er eindelijk wat gebeurt om de kwaliteit in de wondzorg te borgen. “Het begin is er. We gaan vol vertrouwen naar 2020.”

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top