Partner
nieuws

Verdieping samenwerking tussen het medisch en sociaal domein

Een duurzame samenwerking tussen sociale wijkteams en huisartsen is in het belang van de kwetsbare burger. Dat vereist een blik op lange termijn.

In deze verkenning gaan we in op de kenmerken van de transformatie-opdracht voor huisartsen en sociale wijkteams (paragraaf 2) en de stand van zaken in die samenwerking (paragraaf 3 en 4). In paragraaf 5 volgen de daaruit af te leiden basisvoorwaarden voor samenwerking. In paragraaf 6 geven we een doorkijk naar de toekomst en schetsen we een aantal scenario’s voor aansturing van gezamenlijke programma’s, beschikbare mensen en middelen.

Deze whitepaper is niet meer te downloaden

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top