Partner
nieuws

Samen maak je goede zorg zichtbaar

Samen maak je goede zorg zichtbaar

Hoe maak je goede zorg zichtbaar? Dat kan op allerlei manieren. In het inkoopbeleid van 2016 deed Zilveren Kruis een oproep aan zorgaanbieders om mee te werken aan transparantie voor de klant en om te sturen op kwaliteitsverbetering. De respons was overweldigend.

Uiteindelijk zijn 15 enthousiaste instellingen in de ouderenzorg geselecteerd voor het samenwerkingstraject. Het gaat niet tot regels en protocollen leiden, maar aan het eind van dit jaar zullen ze handvatten hebben om goede zorg te laten zien. Het meest inspirerend is dat de instellingen in gesprek gaan en van elkaar leren, zo zeggen Elise Boksebeld, Zorginkoper Langdurige Zorg bij Zilveren Kruis Zorgkantoor en Henk de Vries, Directeur Uitvoering en Innovatie bij Interzorg.

Interzorg is een enthousiaste deelnemer. Hun project 'Waarmee kan ik u van dienst zijn?' was een van de projecten die werd uitgekozen uit alle pitches. "Het is niet van tevoren zo bedacht, maar ons project sluit helemaal aan bij de opzet van Zilveren Kruis", zegt Henk  de Vries. "Dat geldt trouwens ook voor Waardigheid & Trots, het programma voor ouderenzorg van het ministerie van VWS, waar we met dit project ook aan meedoen."

Gesprek

'Door dialoog gestuurde zorg terug naar de essentie’ is het motto dat het Interzorg-project meekreeg. Het gesprek tussen cliënt, mantelzorgers, vrijwilligers en zorgverleners staat centraal, zo legt De Vries uit. Bij voorkeur is er een maandelijkse evaluatie. Daarbij staan vier basisvragen centraal: Waarmee kan ik u van dienst zijn? Heb ik gedaan wat ik u heb beloofd? Heeft het geleid tot het wederzijds ervaren en verwacht effect? Wat kunnen we hiervan leren en hoe kunnen we het beter doen? De antwoorden worden goed geregistreerd en transparant gemaakt. Henk de Vries: "Het werk  wat elke dag gedaan wordt door de mensen op de werkvloer in de zorg is nobelprijswaardig! Alleen door dit goed  vast te leggen kun je dat laten zien."

Wisselwerking

Naast Interzorg en Zilveren Kruis Zorgkantoor heeft het samenwerkingstraject de volgende deelnemers: Amstelring, Argos Zorggroep, Beweging 3.0, Cordaan, De Stouwe (Zorggroep Noorderboog), Hilverzorg, Icare, King Arthur Groep, Viattence, Vivium Zorggroep, Warande, Zorgbalans, Zorgcirkel en Zorggroep Almere. Er is afstemming geweest met de coördinatoren die vanuit Waardigheid & Trots betrokken zijn bij projecten rondom kwaliteit,  zodat de diverse ontwikkelingen elkaar versterken. Daarnaast past het samenwerkingsproject ook binnen het gedachtengoed van het kwaliteitskader.

De wisselwerking met andere organisaties is heel interessant, zo concluderen Boksebeld en De Vries. "De vijftien instellingen doen het allemaal net iets anders, maar het begint en eindigt met een goed gesprek met de cliënt", zegt Henk de Vries. "Neem daar de tijd en de rust voor. Vraag wat je kunt betekenen en werk vanuit wederkerigheid. Het is mooi om te zien dat bijvoorbeeld de IGZ en ook Zilveren Kruis er nu ook zo naar kijken."

"Het is niet de bedoeling dat hier één instrument uit rolt", zegt Elise Boksebeld. "Maar we zien parallellen in wat de organisaties drijft. Daaruit ontstonden vier werkgroepen: het goede gesprek, wat is goede zorg en hoe maak je dat zichtbaar?, kortcyclisch meten en transparantie van kwaliteit van leven." Het idee is om gezamenlijk, in co-creatie te werken aan transparantie voor de klant, waarbij we ontdekken en leren van elkaar en waar nog niets van te voren in beton is gegoten. Dat maakt het een uniek project.

Dilemma's

In maart organiseerden de deelnemers een tussentijdse werkconferentie, samen met alle stakeholders. Die waren erg enthousiast. De diversiteit van aanwezige stakeholders zorgde voor verbinding en ook wederzijds begrip voor elkaars werelden . Op de conferentie sprak onder andere Henk de Vries. Hij had het over de dilemma’s die komen kijken bij het leveren van goede zorg.

"Wat doe je als een cliënt dingen wil ondernemen die wij als zorgverleners misschien als onveilig zien,  misschien onveilig zijn? Wij zien dat bijvoorbeeld bij jonge mensen met dementie. Er is iemand die alleen maar wil hardlopen, dat is zijn lust en zijn leven. Dat wil je hem niet afnemen, dus moet je zoeken naar oplossingen voor mogelijke onveilige situaties. Wij hebben vrijwilligers gevonden, hardlopers die samen met hem aan elkaar geborgd veilig kunnen lopen.  Door dialoog – en door dat vast te leggen! – kom je er samen wel uit."

Dat geldt voor alle goede zorg. Uiteindelijk willen de deelnemers aan het Zilveren Kruis-project in co-creatie tot een waaier aan tips en oplossingen voor de sector komen om goede zorg te leveren en zichtbaar te maken. Samen met onder andere de NPS-scores en Zorgkaart Nederland is er dan veel transparantie in zorgprestaties bereikt, zo vinden Boksebeld en De Vries.


0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top