Partner
nieuws

Amstelring: dat ziet er gezond uit

Amstelring: dat ziet er gezond uit

In 2016 lanceerden Eneco en Dura Vermeer het initiatief Zorgenoten, waarbij de bouw- en energiesector intensief wilden samenwerken binnen de zorg. Doel was om het zorgvastgoed op efficiëntere wijze toekomstbestendig te maken. En zo voor een blijvende kostenbesparing te zorgen.

Inmiddels draait het eerste grote gezamenlijke project op volle toeren. 

Met een thuiszorgtak en ruim twintig locaties heeft zorgorganisatie Amstelring een breed verzorgingsgebied en een grote diversiteit aan gebouwen. Michiel Houwing (Zorgenoten): "Er worden steeds meer eisen gesteld aan de duurzaamheid van de gebouwde omgeving. Ook Amstelring stond voor een belangrijke keuze op dit gebied. Verduurzaming was noodzakelijk voor drie complexen die Amstelring in eigendom heeft: Bornholm (Hoofddorp), Vreugdehof (Amsterdam) en Groenelaan (Amstelveen). Om de panden toekomstbestendig te maken waren fundamentele keuzes voor de komende decennia nodig. Uitgangspunt daarbij was ‘nul op de meter’, maar het gaat in de zorg natuurlijk ook om immateriële zaken zoals comfort en veiligheid. Amstelring zocht daarom een partij die niet alleen een technische bouw- en energieprestatie kon neerzetten, maar ook de lange termijnvisie op samenwerking en duurzaamheid zou delen en bovendien met innovatieve oplossingen zou komen. Een profiel waaraan losse traditionele partijen niet kunnen beantwoorden, maar een consortium als Zorgenoten wel."

Prestatiegerichte innovatie

Binnen de samenwerking staat prestatiegerichte innovatie voorop. Dit is vormgegeven in een prestatiecontract, waarbij het consortium tegen een afgesproken bedrag 15 jaar lang de hele exploitatie overneemt, inclusief prestatiegaranties met substantiële besparingen op energie. Maar ook met financiële en operationele garanties, waaronder onderhoud en storingsopvolging. Amstelring wordt zo in alle opzichten ontzorgd en is meteen verzekerd van continuïteit.

Gegarandeerde afspraken

Kai Vonk (Zorgenoten): “Bij twee locaties ging het vooral om verduurzaming. Op de derde locatie waren de werkzaamheden ingrijpender, van verbouwde kamers tot uitgesteld onderhoud. Met dit prestatiecontract kon alles voor Amstelring optimaal worden ingevuld. Het binnenklimaat van de gebouwen is aanmerkelijk verbeterd en de gebouwen zijn toekomstbestendig gemaakt. De gebouwen en voorzieningen blijven in prima conditie tegen gegarandeerd vaste kosten. En we garanderen een vast energieverbruik, met een forse jaarlijkse besparing. Handig is ook dat er voor onderhoud voortaan maar één aanspreekpunt is.”

Geen standaard contract

Binnen de zorgsector is de aanpak van het consortium nieuw. “Het gaat niet om een standaard contract”, zegt Michiel Houwing, “want de zorg kent een aparte dynamiek, met speciale afspraken en werktijden. Omdat bewoners niet veel kunnen hebben, moet de overlast minimaal zijn en dat vraagt om een zorgvuldig proces. Door een langlopend contract op een eigentijdse manier vorm te geven, creëerden we veel houvast en zekerheid. Dit maakte het mogelijk om te innoveren, maar ook controle te houden en de risico’s te blijven overzien.”

Leermomenten

Het prestatiecontract laat veel ruimte voor voortschrijdend inzicht en leermomenten. Als bepaalde nieuwe technieken tot een overtuigend extra rendement leiden, is dat bespreekbaar. Inmiddels zijn tijdens het Amstelringproject al diverse onvoorziene zaken naar voren gekomen, die om een oplossing vragen. Kai Vonk: “Blijft de energieprestatie wat achter bij de prognoses? Dan is het een collectief belang om te onderzoeken waar dat aan ligt. Is de vastgoedstrategie of het financiële beleid tussentijds gewijzigd? Dan kan dat van invloed zijn op het 15 jarenplan. Uiteindelijk ga je samen in gesprek over verbeterslagen, waarbij iedereen zijn verantwoordelijkheid neemt. Het is de kunst om elkaar te blijven vertrouwen en flexibel in te spelen op elke verandering. Als je dat in goed partnership doet, hoef je absoluut geen angst te hebben voor de lange termijn.

Over Zorgenoten

Eneco en Dura Vermeer werken al langer samen om gebouwen door renovatie of verbouwing duurzaam en toekomstbestendig te maken. Sinds 2016 trekken beiden binnen de zorgsector samen op onder de naam ‘Zorgenoten’. Daarbij acteert Eneco als innovatief energiedienstenbedrijf en Dura Vermeer als duurzame renovatie- en onderhoudsspecialist. Om alle ‘zorguitdagingen’ aan te kunnen, heeft Zorgenoten vier proposities ontwikkeld, die afhankelijk van de situatie kunnen worden ingezet. Dat begint bij het creëren van inzicht in energieverbruik en het verlagen van de energierekening door installaties beter aan te sturen. En het loopt door via duurzame vervanging van oude installaties en het doorvoeren van isolatiemaatregelen tot het compleet functioneel verbeteren van gebouwen. Zorgenoten biedt één aanspreekpunt en een partner die van begin tot eind verantwoordelijkheid neemt voor ontwerp, realisatie en beheer. Er worden met elkaar prestaties afgesproken waarvoor Zorgenoten garant staat. Deze prestatiegaranties kunnen betrekking hebben op duurzaamheid, kwaliteit, comfort en kosten.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top