Partner
nieuws

Powered by

Gesloten ICT-systemen remmen zorginnovaties

Gesloten ICT-systemen remmen zorginnovaties

De Nederlandse zorgsector verandert ingrijpend door toegenomen marktwerking en snelle technische ontwikkelingen. Om daarop te anticiperen moeten zorginstellingen sneller gaan innoveren.

In de praktijk worden ze echter geremd door gesloten ICT-systemen en moeilijk toegankelijke informatie, die leiden tot dubbele onderzoeken, fouten en belemmering van integrale zorgverlening. Wie zich verdiept in de meest succesvolle innovators in andere markten, komt tot de conclusie dat geïntegreerde systemen en informatie kritische succesfactoren zijn. Daar kunnen ICT-managers van zorginstellingen veel van leren. 

Mensen hechten tegenwoordig veel meer waarde aan hun kwaliteit van leven en zelfstandigheid. Tegelijkertijd willen ze meer regie over het invullen van de eigen zorgbehoefte, omdat ze die deels zelf moeten betalen en toegang hebben tot alle medische informatie op Internet. In plaats van blindelings vertrouwend behandelingen te ondergaan, of medicijnen te slikken die zorgverleners aanbieden, zoeken cliënten/ patiënten proactief informatie over de effectiefste behandelingen en medicijnen. Tenslotte proberen steeds meer mensen met gezonder eten en bewegen te voorkomen zorg nodig te hebben. Parallel aan de sterk veranderende zorgvraag, is ook het aanbod aan het verschuiven van intramuraal naar ambulant en semimuraal, om kosten te besparen. Met als gevolg dat zorginstellingen strategische keuzes moeten maken over de mate van specialiseren versus generaliseren en consequenties daarvan voor hun organisatie, infrastructuur en apparatuur. Die beslissingen beïnvloeden ook de ICT-systemen waarmee alle processen worden gepland en uitgevoerd en daarbij benodigde informatie. Bij veel zorg-verleners belemmeren gesloten systemen en gedistribueerde informatie hun innovatiemogelijkheden.

Internet of Things gaat digitalisering zorgsector versnellen

Zorgverleners hebben de afgelopen decennia processen geautomatiseerd met een mix van ‘all-in-one’ pakketten van grote softwareleveranciers, aangevuld met specialistische verticale applicaties. Met name gericht op het verhogen van de efficiency en het elektronisch uitwisselen van informatie te verbeteren.

Veel van die systemen zijn echter intern gericht en gesloten, waardoor alle geregistreerde informatie moeilijk toegankelijk is voor het maken van integrale analyses en holistische diagnoses. Daarom worden er nog steeds overbodige dubbele onderzoeken uitgevoerd en onnodige medische fouten gemaakt. De komende jaren gaat het verbinden van allerlei medische apparatuur met het Internet of Things (IoT), de digitalisering van zorgverlening verder versnellen. Daar moet elke instelling op inspelen, zonder de continuïteit van hun bestaande kritische systemen in gevaar te brengen. Het feit dat die systemen zijn gebaseerd op gesloten standaarden en formaten, beperkt ICT-managers in hun vrijheid om innovatieve projecten te ondersteunen. Innovatie was vroeger namelijk geen ontwikkeluitgangspunt. Vergelijkbaar met de remmende invloed die farmaceutische bedrijven via langlopende patenten op de zorg hebben.

Informatie integraal toegankelijk maken

Het IoT is de logische vervolgfase van onze digitale evolutie, mogelijk gemaakt door steeds kleinere, energiezuinigere en snellere transistoren waaruit computers bestaan. Daardoor worden allerlei nieuwe toepassingen mogelijk, zoals 24/7 remote monitoren van lichaamsfuncties van cliënten/patiënten met ‘wearables’ en ook ‘insidables’.

Maar ook het remote monitoren van medische apparatuur en updaten daarvan. Die toepassingen gaan zeker leiden tot een explosieve informatiegroei, waarvoor ICT-managers verantwoordelijk zijn om deze integraal toegankelijk te maken voor medische analyses en diagnoses.

Gesloten systemen en bestandsformaten belemmeren niet alleen innovatie en integrale zorgverlening, maar ook het beschermen van geregistreerde cliënt-/patiëntinformatie. Omdat de leveranciers daarvan ontdekte kwetsbaarheden en lekken liever niet openbaar maken, of technisch gezien moeite krijgen om de snellere ontwikkelingen bij te houden. Bij gesloten systemen betalen klanten namelijk het merendeel van de licentiekosten voor een hoger rendement op eerder gedane investeringen, terwijl ze elkaar in de open community continu scherp houden op het blijven verbeteren van de functionaliteit en security.

Leren van succesvolle innovators

Wie zich verdiept in succesvolle innovators, zowel in profit als non-profit, komt tot de conclusie dat de gebruikte ICT-systemen en –infrastructuur voor hen kritische succesfactoren zijn. Door mensen vanuit verschillende specialismen te verbinden via online communicatie- en samenwerkingsplatformen en informatie uit complementaire bronnen te verrijken, kunnen ze alle processen beter optimaliseren.

Maar ook door beschikbare informatie met behulp van grafische dashboards inzichtelijker integraal toegankelijk te maken, waardoor beslissingen sneller te nemen zijn en fouten worden voorkomen.

De effectiviteit, efficiency en kwaliteit van zorg worden in de toekomst afhankelijker van communicatie, informatie, samenwerken en software. Daardoor wordt tevens de functie en invloed van ICT-managers belangrijker, omdat zij de kennis en ervaring hebben alle systemen en informatie op een veilige wijze met elkaar te integreren. Natuurlijk zijn daar risico’s aan verbonden, maar stilstaan en doorwerken met gesloten systemen is risicovoller. Probeer te leren van succesvolle innovators, zoals de maatwerk applicatie voor MyTomorrows en de award winning corporate website van ’s HeerenLoo.

 

0 Reacties

Top