Partner
nieuws

Parlan Jeugdhulp blijft inzetten op innovatie

Parlan Jeugdhulp blijft inzetten op innovatie

Parlan was in 2015 de eerste jeugdhulporganisatie in Nederland die WinCare in gebruik nam. Recent is de samenwerkingsovereenkomst voor dit innovatieve elektronische cliëntendossier verlengd. Maar Parlan wil verder innoveren en heeft samen met Winvision een IT Roadmap ontwikkeld waarin de technologische vernieuwing voor de komende jaren is uitgewerkt.

"We stonden als launching partner aan de wieg van WinCare", zegt Ron Ploeg, Manager ICT en Facilitaire Dienst. "De samenwerking is nu verlengd en dat doe je niet als het geen succes is. We zijn ook bezig om de jeugd-GGZ in het platform onder te brengen. Bij de uitbreiding en verdere adoptie krijgen we uiteraard ondersteuning van Winvision."

'We willen meer met ICT'

"Maar we willen meer met ICT", vervolgt Ron. "Vroeger dachten we vooral in projecten. Nu werken we veel meer vanuit een programma. We realiseren ons dat ICT nooit klaar is: de technologie blijft zich ontwikkelen en wij blijven ons ontwikkelen. De stappen die we gaan zetten hebben we vastgelegd in een IT Roadmap: ons ICT-programma voor de komende jaren."

"Een van de hoofdpunten daaruit is onze cloudstrategie. We willen maximaal inzetten op beschikbaarheid en gaan alleen nog werken met applicaties die in de cloud worden aangeboden. We gaan niet meer zelf systemen en applicaties ontwikkelen, maar leggen de verantwoordelijkheid voor beschikbaarheid en innovatie bij de betreffende clouddienstverleners. Concreet betekent het ook dat we aan het eind van dit jaar ons eigen datacenter sluiten. Dat heeft consequenties voor onze hardware. Aan het eind van het jaar moeten dus ook alle medewerkers een apparaat hebben dat geschikt is voor deze nieuwe manier van werken."

Ruimte en middelen voor ideeën uit primair proces

"Een andere belangrijke beslissing is dat we tijd, ruimte en middelen vrijmaken voor ideeën van de mensen uit het primaire proces. Vaak wordt vernieuwing geïnitieerd vanuit technologie. Wij gaan nu veel meer en beter luisteren naar de mensen die dagelijks met de zorg bezig zijn. Waar lopen zij tegenaan, waar zien zij verbeterkansen, wat zijn hun ideeën? Samen met hen gaan we projecten opzetten – met altijd wel een ICT-component - en daar mag gerust de helft van mislukken. Wij houden wel inspiratiesessies om medewerkers te laten zien wat er technologisch allemaal mogelijk is. Om ze te inspireren, maar ook om te laten zien dat ze niet terughoudend hoeven te zijn bij het inbrengen van ideeën."

"Het derde hoofdonderdeel uit de IT Roadmap is het nog beter faciliteren van de zelforganiserende teams. Die krijgen meer vrijheid en verantwoordelijkheid om zelf beslissingen te nemen. Daarvoor hebben ze dan ook meer inzicht nodig in de feiten en cijfers van Parlan Jeugdhulp en in de consequenties van hun beslissingen. Een van de stappen is dat we de business intelligence-mogelijkheden (Power BI) verder ontwikkelen."

Parlan heeft de IT Roadmap in nauwe samenwerking met Winvision uitgewerkt. Ron Ploeg: "Winvision helpt ons ook bij de uitvoering ervan. We hebben een ambitieus innovatieprogramma geformuleerd en dan is het prettig dat we samenwerken met een ICT-partner die ons en onze markt goed kent en die veel verschillende ICT-disciplines op hoog niveau herbergt. We gaan spannende en mooie tijden tegemoet!"

Meer weten?

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top