Partner
nieuws

Hoe Nederland de wereld beter maakt

Hoe Nederland de wereld beter maakt

Waar kan Nederland trots op zijn? Eerst hadden we het totaalvoetbal (daar is niet zoveel meer van over), toen kwam het watermanagement. En al langere tijd is er de gezondheidszorg. We hebben de wereld leren voetballen. We leren de wereld het water beteugelen. En Nederland kan de wereld – letterlijk – een beetje beter maken.

Heeft Nederland echt de beste zorg ter wereld? Als nuchtere Nederlander hebben we hier mogelijk een andere mening over, maar als we de wereldranglijsten moeten geloven zouden we bijna naast onze schoenen gaan lopen. Op de Numbeo Health Care Index 2017 staan we wereldwijd op de tweede plaats (alleen Zuid-Korea scoort beter), op de Europese lijst van het Legatum Institute prijkt onze naam op plaats vijf. Maar volgens de EHCI (Euro Health Consumer Index) staan we al jaren in de top drie van Europa, en regelmatig op de eerste plaats. In de 2017 IMD World Competitiveness Yearbook zijn we tevens koploper in Europa en nummer vijf in de wereld.

Integrale aanpak

Wat maakt onze gezondheidszorg zo goed? Of beter gezegd: wat kan de wereld van ons leren? Net als bij het totaalvoetbal en het watermanagement ligt de kracht in een integrale aanpak. Ok, er zijn facetten waarin we uitblinken. Zo zijn Nederlandse verpleegkundigen en vroedvrouwen wereldwijd zeer gewild omdat ze hard werken en het hoogst zijn opgeleid. Zo staat eHealth bij ons allang niet meer in de kinderschoenen. Zo staan vernieuwende zorgconcepten als die van Buurtzorg, ParkinsonNET en Hogeweyk internationaal vol in de spotlights. En wat te denken van de exoskeletten die bij ons worden ontwikkeld? Maar dat zijn eerder gevolgen dan oorzaken van het goedwerkende Nederlandse systeem. De basis ligt veel meer in publiek-private samenwerking en onze infrastructuur voor hoogwaardige kennis – een aanpak waarin zorgaanbieders, zorgverzekeraars, beroeps- en patiëntenverenigingen, bedrijfsleven en onderwijsinstellingen samenwerken met een actieve regierol van de overheid.

Toonaangevend voorbeeld

Dan gaat het eigenlijk om drie hoofdzaken: 1. de kwaliteit van zorg, 2. de toegang tot zorg en 3. de betaalbaarheid van zorg. De manier waarop wij onze zorg organiseren en financieren is uniek in de wereld en meer en meer een toonaangevend voorbeeld van hoe een land grip kan krijgen op de alsmaar stijgende zorgkosten zonder de toegang en kwaliteit van zorg in het geding te brengen. Wij vinden de vele (en in onze ogen teveel) private zorgverzekeraars, die in de triple helix zelfstandig ‘samen’ werken met zorgverleners en ziekenhuizen, vanzelfsprekend. Heel veel landen kijken hier bewonderend naar. Hetzelfde geldt voor onze eerstelijnszorg. Die maakt de zorg makkelijk bereikbaar en fungeert tegelijkertijd als ‘gatekeeper’. Vergelijk dat eens met – bijvoorbeeld – China, waar men gemiddeld vijf keer per jaar een ziekenhuis bezoekt met overvolle ziekenhuizen en overwerkte dokters tot gevolg.

Actief in de wereld

Nederlandse organisaties en ondernemers zijn in veel landen betrokken en actief bij het oplossen van vergelijkbare zorguitdagingen - in een vaak volledig andere context. Dan gaat het bijvoorbeeld over het realiseren van Universal Healthcare Coverage  in Indonesië, de Chinese provincie Sichuan bijstaan bij het adresseren van de ouderenzorgepidemie, de ‘bottom of the pyramid’ met goede zorg bereiken in Kenia door ‘slimme financieringsoplossingen’ en ‘community life centres’ of de rurale gebieden van Colombia verbinden met het zorgsysteem door slimme telemedicine-oplossingen.

Er is nog te weinig bewustwording in Nederland over de internationale betrokkenheid bij het verbeteren van de zorg. Maar dankzij honderden Nederlandse Life Sciences & Health (LSH) organisaties zijn in de laatste twee decennia tientallen ziekenhuizen gerenoveerd, gemoderniseerd en gebouwd, duizenden zorgprofessionals opgeleid en is de toegang tot goede zorg voor miljoenen mensen gerealiseerd in ontwikkelingslanden, opkomende economieën en hoogontwikkelde landen. Als klein land is het een uitzonderlijke prestatie hoe onze expertise niet alleen in Nederland zijn vruchten afwerpt, maar hoe we deze positieve impact tot ver over de grens kunnen laten gelden.

Samenspel

Cruijff cum suis, en later Van Basten en zijn mannen, lieten het zien. Creativiteit, innovatie en individuele skills zijn belangrijk, maar vooral een goed geolied samenspel bepaalt de kracht van een topteam. Dat geldt ook voor de Topsector Life Sciences & Health. En Nederland is daar goed in. We zijn niet zozeer volgzaam, maar creatieve en innovatieve ondernemers en samenwerken zit in onze genen. Dat moet ook wel. Het waren eigenschappen die de tijdgenoten van Leeghwater en Lely nodig hadden om samen een polder aan te leggen en in stand te houden. Maar ook om een sector met meer dan 2500 bedrijven en organisaties op het gebied van eHealth, medical devices, mobility & vitality, hospital build, public health, BioPharma, reserach & product development te laten bloeien. En we kijken verder, naar samenwerkingen en crossovers met ondernemingen en kennisinstellingen uit andere sectoren zoals de agrifood, water, bouw, logistiek en creatieve sector.

Koploperspositie

Het is belangrijk dat we deze kennis en kunde aan het buitenland laten zien. Want gezondheid en zorg zijn zonder uitzondering een wereldwijde aangelegenheid en enorme groeimarkt – met een bevolking die groeit van 7 miljard mensen nu naar 9 miljard in 2050, met steeds ouder wordende mensen en steeds meer chronische ziekten. Tegelijkertijd staat de wereldwijde zorg aan de vooravond van een enorme transformatie. Onder andere door digitalisering zal er steeds meer zorg thuis plaatsvinden. We gaan van geïnstitutionaliseerde zorg naar zorg die zo dicht mogelijk bij de consument plaats vindt.  In deze transitie neemt Nederland een trekkersrol en geldt als voorbeeld voor de wereld. Bovendien wordt zorg meer en meer persoonlijk, worden burgers ‘empowered’ en staat preventie door gezonde leefstijl voorop. 

De Topsector LSH in Nederland heeft een internationale koploperspositie. We kunnen de wereld dus letterlijk een beetje beter maken. Sinds 1996 heeft de Task Force Health Care (TFHC) dan ook als missie: ‘internationaal de zorg verbeteren met de inbreng van Nederlandse expertise’. In samenwerking met de Topsector LSH geeft de TFHC handen en voeten aan het internationaliseren van de Nederlandse healthcare-sector. Dat heeft ertoe geleidt dat de TFHC in de afgelopen vijf jaar meer dan 750 unieke Nederlandse LSH organisaties heeft ondersteunt in ruim dertig landen, door het koppelen van Nederlandse expertise aan lokale zorguitdagingen en kansen.

World of Health Care

World of Health Care is als evenement het hoogtepunt waar de Nederlandse healthcare-sector samenkomt met internationale beslissers in de zorg - uit onder andere China, Zuid-Afrika, Polen, Duitsland, VAE, Kenia, België en de VS - om te spreken over zorguitdagingen en slimme oplossingen. Daar verbindt Nederland zich met de wereld van de gezondheidszorg.

Lees meer op: www.wohc.nl

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top