Partner
nieuws

Powered by

Kwaliteit en financiële prestaties van intramuraal vastgoed van VVT-organisaties

AAG en de TU Delft deden onderzoek naar de kwaliteit en financiële prestaties van vastgoed. Bent u benieuwd naar de stand van zaken? Download dan nu de whitepaper.

Door diverse externe ontwikkelingen staan intramurale zorgorganisaties in de sector Verpleging, Verzorging en Thuiszorg (VVT) onder druk. Enerzijds door financiële ontwikkelingen zoals wijzigingen in de bekostiging, kritische financiers, lagere instroom van cliënten en verkorting van verblijfsduur. Anderzijds zien we ook ontwikkelingen die de beleving van kwaliteit beïnvloeden; zoals veranderende wensen van cliënten en nieuwe zorgconcepten. Hierdoor dreigt er een mismatch te ontstaan tussen de gewenste en beschikbare kwaliteit van het vastgoed en neemt de financiële onzekerheid toe.

 

Deze whitepaper is niet meer te downloaden.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top