Partner
nieuws

Powered by

Bezieling van de zorgprofessional

Bezieling van de zorgprofessional

Veranderingen en ontwikkelingen in de zorg zijn aan de orde van de dag. Wat zijn voor zorgprofessionals de belangrijkste energiebronnen, stressoren en brandende thema's? Dat brachten wij eerder in 2014 al samen met burn-out-expert Wilmar Schaufeli en hoogleraar arbeids- en organisatiepsychologie in kaart. Sindsdien houden we de vinger aan de pols. Want willen we de zorg in Nederland effectief en efficiënt houden, dan zijn mentaal fitte zorgprofessionals, werkend vanuit hun (com)passie, van groot belang.

Bezielingsonderzoek 2017

In 2015 en 2017 onderzochten wij opnieuw de bezieling van de zorgprofessional. Het VvAA-bezielingsonderzoek 2017 laat zien dat nog steeds 1 op de 5 Nederlandse zorgprofessionals bezield aan het werk is. Op detail en per beroepsgroep zijn er wel verschillen met voorgaande jaren. Er zijn iets meer zorgprofessionals die met bezieling werken en tegelijkertijd zijn er ook iets meer zorgverleners met burn-outklachten.

De versimpelde kern van bezieling is de balans tussen stressoren en energiebronnen (volgens het 'Job Demands-Resources-model'). Een beetje stress helpt om goed te kunnen werken. Staan er voldoende energiebronnen tegenover, dan is er niets aan de hand. Bij het ontbreken van een goede balans, is het zaak alert te blijven op uw mentale fitheid. Anders kan dit uw werkplezier aantasten of leiden tot burn-outklachten.  

Beperkt door procedures

Een belangrijke oorzaak van burn-outklachten is de mate waarin men zich beperkt voelt door regels en procedures. 82% van de bijna 3.000 respondenten geeft aan regelmatig, vaak of altijd te maken te hebben met overbodige regels, procedures en voorschriften. De zorgverzekeraar wordt door alle beroepsgroepen genoemd als de grootste bron van regeldruk.

De mate waarin de kwaliteit van het werk leidt onder de productiedruk (tijdsdruk en productie-eisen) blijft ook gelijk aan voorgaande jaren. In 2017 blijven de belangrijkste voorspellers van zowel bezieling als burn-out het hebben van passend werk en de mate van emotionele belasting en -dissonantie.

Zo bezield is de zorgprofessional in 2017

Zorgprofessionals zijn meer bevlogen dan de rest van werkend Nederland. Ook in 2017 blijkt dat één op de vijf Nederlandse zorgprofessionals bezield aan het werk is. Net als in 2014 en 2015. De groep zorgprofessionals die meewerkt aan het onderzoek wordt steeds groter; de uitkomst blijft stabiel.

Elke zorgprofessional begint vol bezieling – de roeping volgend. Maar dan volgt de praktijk, waarin de bezieling aardig op de proef wordt gesteld. Hoge werkdruk, mondige patiënten, de sturende rol van verzekeraars en steeds meer regels vanuit de overheid. Wat is het geheim van de zorgprofessional die dagelijks vol bezieling aan de slag gaat? 

VvAA helpt zorgprofessionals hun gedrevenheid te behouden en te versterken. Voor ons de perfecte reden om de ontwikkelingen van bezieling in kaart te blijven brengen.

Hoe bezield werkt u als zorgprofessional? Doe de test!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top