Partner
nieuws

Powered by

(Ont)regelen van de zorg: het kan en moet nu!

(Ont)regelen van de zorg: het kan en moet nu!

Zorgverleners in Nederland ervaren steeds meer administratiedruk, veroorzaakt door politieke keuzes, wetgeving, zorgverzekeraars, protocollen en normen van de eigen beroepsverenigingen en toezichthouders. Ze besteden maar liefst twee werkdagen per week aan administratie. En houden daardoor steeds minder tijd over voor waar het in de zorg daadwerkelijk om draait: de patiënt.

Tijd om de krachten te bundelen en het tij verder te keren, vond Het Roer Moet Om (HRMO). In samenwerking met VvAA ontstond begin 2017 de beweging (Ont)Regel de Zorg, die zich richt op het terugdringen van (onzinnige) administratie en registratie. Zorgbreed, want schrappen van regels is alleen zinvol in samenhang en samenwerking met alle beroepsgroepen. Meer info op deze whitepage en op vvaa.nl/ontregeldezorg.

Zorgverleners wekelijks twee werkdagen kwijt aan administratie

De in augustus gestarte Denktank (Ont)Regel de zorg heeft de afgelopen maanden onderzoek gedaan naar administratiedruk per beroepsgroep. In verschillende ‘weekagenda’s hebben zij laten zien hoeveel tijd betreffende zorgprofessionals kwijt zijn aan administratie. Conclusie: zorgverleners zijn gemiddeld 40% van hun tijd kwijt aan administratie. Bij een werkweek van 5 dagen zijn dat twee volle werkdagen. Een apart onderzoek onder 20.000 medische specialisten door de Federatie van Medisch Specialisten en VvAA laat eenzelfde uitkomst zien: ook medisch specialisten geven aan 40% van hun tijd kwijt te zijn aan administratie. Een belangrijk deel van die taken zijn onnodig en onzinnig, vinden de ondervraagden.

Eerste schrapconferentie levert concrete resultaten

(Ont)Regel heeft de afgelopen maanden breed gehoor gekregen. Zaterdag 18 november verenigt het zorgveld zich en is het samen concreet in actie gekomen.  Dat gebeurde tijdens de eerste schrapconferentie ‘(Ont)Regel de Zorg – Schrap én Verbeter’ in de Munt in Utrecht. Na een ferme steun in de rug van minister voor medische zorg Bruno Bruins gingen groepen zorgverleners, beleidsmakers en verzekeraars aan de slag om voorstellen te doen voor het schrappen van onzinnige regels. Tijdens de ‘schrapsessies’ kwamen zij - in navolging van de oproep van de minister - met een top-5 van als eerste aan te pakken regels.

De minister gaf in zijn openingsspeech de volledige steun aan de beweging en pleitte voor versnelling van het schrappen van regels en administratie. Hij stelde dat de papierberg ten koste gaat van plezier en vertrouwen. Onder het motto “Vertrouw elkaar, schrappen maar” riep hij op tot versnelling waarbij hij aangaf op 1 maart graag al de tussenstand wil zien. De deelnemers aan de conferentie bundelden zaterdag al de eerste voornemens.

Eerste schrapvoornemens van de schrap- en verbeterconferentie

  1. Alle ziekenhuisbrede kwaliteitsindicatoren (JCI, Niaz) staan ter discussie en worden getoetst op doelmatigheid.
  2. We schaffen de terugkerende machtigingen af voor hulpmiddelen voor chronische aandoeningen.
  3. We vereenvoudigen onze richtlijnen, veldnormen en onze kwaliteitsindicatoren.
  4. We gaan voortaan niet meer jaarlijks maar meerjaarlijks verantwoording afleggen.
  5. We ontregelen onze richtlijnen, veldnormen en protocollen en voorkomen dat ze automatisch verworden tot controlesystemen.

Schrappen in vijf stappen

Peter de Groof, initiatiefnemer van Het Roer Moet Om, in zijn afsluitende 'overdracht' aan de beroepsgroepen: "Professional, stap naar voren en pak de ruimte; toezichthouders, verzekeraars en andere ‘derden’: stap naar achteren en geef ruimte." Dit is ook de rode draad in het schrap- en verbeterplan dat de beweging (Ont)Regel de zorg presenteerde aan het eind van de dag.

Het schrap- en verbeterplan van (Ont)Regel de Zorg, bestaat concreet uit 5 radicale stappen: 

5stappen

Meer weten?

De complete resultaten van alle onderzoeken, en plannen, alsook een lijst van betrokken organisaties en instanties en toelichting op de ontwikkelde schrapinstrumenten zijn te vinden op www.vvaa.nl/ontregeldezorg.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top