Partner
nieuws

Powered by

Dankzij inzicht in data en samenwerking de best mogelijke uitkomsten voor de patiënt

Dankzij inzicht in data en samenwerking de best mogelijke uitkomsten voor de patiënt

Nederland staat voor de grote opgave om de gezondheidszorg in de toekomst betaalbaar, toegankelijk en van hoge kwaliteit te houden. Het is echter een complex systeem, waarbinnen veranderen niet eenvoudig is. Medtronic gelooft erin dat significante verbetering alleen tot stand komt door samenwerking. Die samenwerking moet gestimuleerd worden door financiële prikkels minder te richten op volume, en meer op het verbeteren van gezondheidsuitkomsten die ertoe doen voor de patiënt.

In lijn met de principes van Value Based Healthcare, is het een randvoorwaarde dat uitkomsten, kosten en processen per medische conditie transparant zijn. Zorginstellingen beschikken over een ruwe diamant aan data. Deze is alleen waardevol als de juiste relaties worden gelegd, en waar mogelijk zelfs additionele databronnen worden benut ter verrijking. Zo ontstaat inzicht in de uitkomsten en de kosten van medische condities. Dat inzicht is bruikbaar voor specifieke patiëntcohorten, of zelfs voor unieke patiënten. Als we van ‘big data’ de stap zetten naar ‘smart data’, is de meerwaarde dat verbeteringen ook meetbaar en zichtbaar zijn.

Van inzicht naar verbeteracties

Inzicht is pas echt zinvol als er daadwerkelijk verbeteracties uit volgen. Verbeteracties met focus en impact. Dat is manier waarop Medtronic op dit moment met 100+ ziekenhuizen samenwerkt. Met onder andere Operational Excellence, E-health oplossingen, training & educatie en innovatieve technologie hebben we bij al deze centra verbeteringen gerealiseerd, zoals productiviteitsverbetering, slimmere benutting van capaciteit, minder ziekenhuisbezoeken, kortere wachttijden, minder annuleringen voor ingrepen, kortere verblijfsduur en hogere medewerkerstevredenheid, etc. En waar we het meest trots op zijn: betere gezondheidsuitkomsten en beleving voor de patiënt.

Van verbetering naar waardegedreven betaling

Medtronic wil vooroplopen in de transitie naar een waardegedreven systeem. Wij investeren hierin, zijn bereid risico te nemen en stellen ons kwetsbaar op. Wij willen namelijk alleen maar producten en therapieën bieden die impact hebben op betere gezondheidszorg voor iedereen. Daar hebben wij samenwerkingspartners voor nodig. Samen met verzekeraars, zorgverleners, patiënten en overheden blijven we continu zoeken we naar innovatieve modellen. We gaan FURTHER, TOGETHER.

Bart van de Kerkhof
Country Director Medtronic Trading NL B.V.

Bart van de Kerkhof Medtronic Nederland

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top