Partner
nieuws

Initiatieven vanuit het perspectief van de patiënt

Initiatieven vanuit het perspectief van de patiënt

Het primaire doel van Roche is een zo goed mogelijke bestrijding van de ziekte en herstel van de patiënt. Dat is belangrijk werk, maar het welbevinden van de mens omvat zoveel meer. Daarom wil Roche ook waarde toevoegen aan het leven van de patiënt en zijn naasten, zoals de partner, vrienden, mantelzorgers en collega's. Bijvoorbeeld door onderzoek te doen naar de behoeften van die patiënten en de inzichten hieruit te delen met artsen en ziekenhuizen.

Online platform

Een voorbeeld: Roche heeft via een online platform inzichten gekregen in de behoeften van mensen die leven met MS. Deze inzichten hebben we gedeeld met artsen en verpleegkundigen om vervolgens initiatieven te ontplooien die de beleving van de patiënt verbeteren. Belangrijk hierbij is dus dat de behoeftes van de patiënt centraal staan, niet de behandeling.

De opgedane inzichten hebben onder andere geleid tot het ontwikkelen van een website mshebjenietalleen.nl  samen met de patiëntenvereniging.  Op deze website kunnen MS-patiënten, hun familie, vrienden en collega’s terecht voor informatie en tools om met elkaar in gesprek gaan. Video’s laten de impact van de ziekte op patiënten en hun naasten zien.  

Barbara Nieuwenhuijs – Manager Insights, Analytics & CRM

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top