Partner
nieuws

VVT-zorg: aandacht voor kwaliteit en continuïteit

VVT-zorg: aandacht voor kwaliteit en continuïteit

Wie net als Aethon al jaren in de zorg actief is, realiseert zich dat in de zorg verandering de enige constante is. De continue veranderingen en de enorme schaarste op de arbeidsmarkt hebben impact op de kwaliteit van de zorg. De belangrijkste spelers in deze sector hebben inmiddels uitgesproken behoefte te hebben aan gewaarborgde kwaliteit. Kwaliteit is dan ook een terugkerend thema in de kamerbrief van minister De Jonge, eind 2017.

Exponentiële groei in zorgvraag
Voor de komende vijf jaar heeft minister De Jonge de verwachting uitgesproken dat er 100.000 extra personen binnen zorg en welzijn nodig zullen zijn. De oorzaak hiervan is tweeledig: enerzijds de toenemende en veranderende vraag; anderzijds de benodigde kwaliteitsimpuls bij verpleeghuizen.

Meer zorg betekent meer zorgverleners
De toenemende zorgvraag leidt direct tot een grotere vraag naar goed opgeleide professionals. Alleen al in de ouderenzorg komen er tot 2023 500.000 tachtigplussers bij, die thuis van hoogwaardige zorg gebruik willen maken. Daarnaast registreerde het UWV eind 2017 bijna 27.000 moeilijk vervulbare vacatures, voornamelijk voor verzorgenden en verpleegkundigen.

Blijven zorgen is blijven leren
De mensen op de werkvloer zijn de ruggengraat van de zorg. Ook zij willen continuïteit en kwaliteit. Alle betrokkenen in de zorg zien deze wensen als een gezamenlijke verantwoordelijkheid. VWS, sociale partijen en de MBO Raad hebben daarom in 2017 een Arbeidsmarktagenda 2023 opgesteld.

Eén van de speerpunten binnen deze agenda is: van kortstondig opleiden naar een leven lang ontwikkelen. Echter, opleiden kost tijd. De maatschappij daagt ons uit om op te leiden voor de lange termijn. Kun je mensen wel opleiden voor de vaardigheden van de toekomst? De toekomst blijft op sommige vlakken onvoorspelbaar. Juist nu is de behoefte aan goed personeel groot. Juist onder tijds- en capaciteitsdruk is het borgen van kwaliteit een enorme uitdaging. Dat vraagt dus ook om een antwoord op de kortere termijn.

Zorgverleners opleiden: dat doen we samen
Om de brug tussen theorie en praktijk te verkleinen biedt Aethon professionals en net-afgestudeerden de mogelijkheid om het Traineeship Verpleegkunde te volgen, op hbo- of mbo-niveau. In twee jaar tijd passen zij hun kennis uit de collegebanken toe binnen de ouderenzorg, onder begeleiding van Aethon en Breederode Hogeschool. Bovendien werken de professionals aan de kwaliteit en organisatie van de zorg.

Aethon heeft haar professionals gevraagd wat voor hen doorslaggevend is om binnen de VVT-sector te blijven werken. Structureel staat ‘continue ontwikkeling’ in hun antwoord centraal. Om die ontwikkelingshonger te beantwoorden en te zorgen voor een duurzame instroom van verpleegkundigen, heeft Aethon het Traineeship Verpleegkunde ontwikkeld.

Op deze manier wil Aethon haar aandeel leveren aan de gewenste continuïteit en kwaliteit in de zorg. Wilt u meer weten over onze trainees? Neemt u dan contact op via aethon.nl/trainees.
 
Over de auteurs
Erik de Ruiter - Directeur Zorg
Frank van Versendaal - Manager Detachering

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top