Partner
nieuws

Van VBHC-pilot naar duurzame implementatie

De meeste Value-Based Healthcare (VBHC)-initiatieven die we in ziekenhuizen zien, ontstaan vanuit een drive van professionals om de zorg voor een specifieke patiëntengroep te verbeteren. Echter, we zien ook dat initiatieven op zichzelf blijven staan en slechts beperkt onderdeel zijn van een breder veranderprogramma. Op enkele uitzonderingen na zien we dat een concrete visieop VBHC en gerichte ziekenhuisbrede ondersteuning van initiatieven te vaak onderbelicht blijft.

De meeste initiatieven komen op een bepaald moment tot een punt dat financiering, beschikbare capaciteit, menskracht, (ICT-)faciliteiten en draagvlak in de organisatie nodig zijn om te versnellen. Blijft dit achterwege, dan is de kans groot dat het project verzandt in vertraging en frustratie. Het gevolg is dat opschaling en bredere uitrol van initiatieven vaak uit blijft en behaalde verbeteringen zelfs teruggedraaid worden.

Om daadwerkelijk een transitie te maken en de hele organisatie mee te nemen in de ambities, is concretisering van VBHC-visie en -strategie onmisbaar. Minstens zo belangrijk maar vaak onderbelicht, is het inrichten van de randvoorwaarden om de VBHC-initiatieven te laten versnellen, opschalen en duurzaam te verankeren. Stelt u zichzelf de vraag: hoe zijn binnen mijn organisatie de randvoorwaarden ingericht? Het is de laag die essentieel is voor versnelling en opschaling, en uiteindelijk ook onmisbaar voor duurzame implementatie. Maar ook de laag die vaak in eerste instantie wordt vergeten omdat hij minder acuut en urgent is.

Laat uw gegevens achter en ontvang de checklist van Vintura in uw mailbox.0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top