Partner
nieuws

Powered by

Een proactieve aanpak in het zorgsegment

Een proactieve aanpak in het zorgsegment

Zorguitbaters bijstaan in hun groei en de renovatie en uitbreiding van hun instellingen om in te spelen op de vraag naar huisvesting en verzorging

Cofinimmo is opgericht in 1983. Wij zijn vandaag de belangrijkste Belgische beursgenoteerde investeerder in vastgoed bestemd voor verhuring en een belangrijke speler op het Europese vasteland.

In 2005 was Cofinimmo de eerste vastgoedvennootschap in België die investeerde in het gezondheidszorgsegment. Wij hebben een proactieve aanpak. Dit uit zich zowel in de nieuwe bestemming die we aan enkele van onze gebouwen geven, waardoor zij een tweede leven krijgen, als in onze zoektocht naar uitbaters die wij ondersteuning en ervaring bieden. Wij onderzoeken nieuwe niches in de gezondheidszorg aandachtig: bijvoorbeeld klinieken, sport- en wellnesscentra, en eerstelijnszorgcentra, die tot stand komen door de evolutie van de samenleving. Onze projecten kaderen steeds binnen een duurzame, ecologische aanpak die de normen van morgen anticipeert. Intussen is onze zorgvastgoedportefeuille uitgegroeid tot 145 gebouwen, goed voor een totale bovengrondse oppervlakte van 755.000 m².

Dankzij onze vastgoedervaring en een geïntegreerde benadering zijn wij in staat de zorguitbaters te begeleiden in hun groei. Het dienstenpakket dat wij hen aanbieden, gaat van eenvoudige financiering tot grootschalige projecten, inclusief conceptontwikkeling, bouw en levering van nieuwe gebouwen. Wij beschikken dan ook over een ervaren team met daarin financiële, technische en juridische profielen die allemaal vertrouwd zijn met de recentste ontwikkelingen op het vlak van zorgvastgoed. In tien jaar tijd hebben wij zo zorguitbaters begeleid bij meer dan 50 renovatie-, bouw- of uitbreidingsprojecten. Naast het feit dat er hechte banden worden gesmeed met de uitbaters-huurders, staat deze (her) ontwikkelingsactiviteit ook borg voor een zeker kwaliteitsniveau van de activa en voor bijkomende waardecreatie.

Wij bezitten een gediversifieerde portefeuille die verspreid is over België, Frankrijk, Nederland en Duitsland, een waarde heeft van 3,5 miljard euro en goed is voor een totale oppervlakte van meer dan 1.838.000 m². Met het oog op de demografische tendensen, zijn wij hoofdzakelijk actief in de zorgvastgoedsector (46,7 procent), de kantorensector (36,2 procent), alsook in vastgoed van distributienetten (16,3 procent). Als onafhankelijke vennootschap die de striktste normen inzake corporate governance en duurzaamheid toepast, bieden wij diensten aan onze huurders aan en beheren wij onze portefeuille via een team van meer dan 130 medewerkers te Brussel, Parijs en Breda.

Onze portefeuille in Nederland telt 29 gebouwen, goed voor een totale reële waarde van 182 miljoen euro, en bestaat uit onder andere eerstelijnszorgcentra, woonzorgcentra, zorgcentra voor personen met een beperking, psychiatrische klinieken, assistentiewoningen en klinieken voor acute zorgen.

Onze vennootschap is genoteerd op Euronext Brussels (BEL20) en geniet het fiscale REIT-statuut in België (GVV), in Frankrijk (SIIC) en in Nederland (FBI). Onze activiteiten worden gecontroleerd door de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), de Belgische regulator.

Op 31.12.2017 bedroeg onze totale beurskapitalisatie 2,3 miljard euro. Onze vennootschap past een investeringsbeleid toe dat streeft naar een hoog dividendrendement, een kapitaalbescherming op lange termijn en dat zich richt tot institutionele beleggers en particulieren.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top