Partner
nieuws

VerSaaSen applicaties logische stap in ICT-landschap zorg

VerSaaSen applicaties logische stap in ICT-landschap zorg

Applicaties verSaaSen is een goed voorbeeld van ICT uitbesteden nieuwe stijl. Het in eigen beheer hebben van ICT is voor zorgorganisaties niet langer vereist om de behoeften van zorgverleners, patiënten, bestuurders en ICT’ers te vervullen. RAM Infotechnology speelt hierin een verbindende rol als Cloud Service Partner voor de zorg. In deze whitepage laten we zien hoe ICT uitbesteden bijdraagt aan de samenwerking binnen de hele keten van informatievoorziening en de zorg helpt haar doelen te behalen.

IT heeft decennialang voorgeschreven hoe we ons werk konden doen en vaak ook niet konden doen. De stroom aan data, applicaties en apps is ongekend gegroeid. Dat heeft er mede toe geleid dat de zorgprofessional steeds meer tijd kwijt is aan niet zorg-gerichte taken. Onderwijl moet de ICT-manager grip zien te houden op een uitdijend ICT-landschap en de beveiliging van die data. Dat vraagt gemiddeld zoveel kennis en capaciteit dat innovatie erbij inschiet, terwijl alle initiatieven rondom eHealth juist veel belovend zijn.

Iedereen is het erover eens dat de omslag nu moet komen. Haast paradoxaal is het dat ICT als verlosser wordt gezien om deze omslag te realiseren.

De mens centraal

Het nieuwe inzicht is dat we alleen met elkaar de hele keten van informatievoorziening kunnen overzien en beheren. De mens staat centraal, van zorgbestuurder tot zorgverlener, van ICT’er tot patiënt. Vanuit dit perspectief kijken we naar de zorg en de ICT die de zorg helpt haar doelen te behalen. Taakgebonden apps voor ambulante zorgmedewerkers zijn hier een mooi voorbeeld van!

Het hebben van ICT is geen voorwaarde meer om mee te gaan in nieuwe ontwikkelingen. Om te innoveren werkt een zorgorganisatie met een kleine selectie partners aan wie ze (delen van) haar ICT uitbesteedt. Met elkaar verdelen ze de taken en verantwoordelijkheden en pakken ze de innovatie op. Een belangrijk vertrekpunt is hierbij de verschuiving van legacy applicaties naar web- en SaaS-gebaseerde applicaties: verSaaSing.

VerSaaSen applicaties

Niet zelden circuleren er wel vijf of meer applicaties waar je in principe hetzelfde mee doet. Maar omdat de gebruikers gewend zijn aan hun applicatie, houdt de ICT-afdeling deze in stand. Met diverse nadelen als gevolg. Het gaat vaak om verouderde applicaties die niet web-based zijn wat leidt tot dure licenties. Ook de beheerkosten zijn hoog. Daarnaast is de toepassing ervan op mobiele devices beperkt. Niet de manier om een thuiszorgmedewerker te helpen met doelmatige en efficiënte ICT en vermindering van de administratieve lasten.

We zien daarom breed behoefte aan applicatierationalisatie: wat hebben we echt nodig en op welke manier? Er komen steeds meer apps die één functionaliteit leveren, precies op maat van de zorgverlener. De cloud service partner heeft hierin de verantwoordelijkheid om al die apps en applicaties, ongeacht het type, te ontsluiten via één medewerkersportaal. Ook wanneer, op termijn, data wijd verspreid staat opgeslagen, verbindt de cloud service partner alle partijen. Hier zien we hoe de samenwerking nieuwe stijl tussen zorgverlener, applicatieleveranciers en outsourcing partner het proces stroomlijnt en ICT flexibel en toekomstvast maakt. 

Regieorganisatie

Daarbij blijft de zorgorganisatie in de lead, maar uitvoeren wordt sturen op resultaat, functionaliteit en budget. KPI’s en gebruikerservaringen zijn beide belangrijk. Kostenflexibilisering is een hot item. Van het 'stapelen' van licenties en andere ICT-componenten naar betalen naar gebruik. De ICT-partner levert de benodigde capaciteit en draagt zelf het risico van overcapaciteit. Bijkomend voordeel is dat de partner over veel bredere expertise beschikt. Een zorgorganisatie zal niet snel zes VMware-specialisten in huis hebben.

Strategisch besef

Zorgorganisaties waar dit strategisch besef nog niet leeft, lijken een serieus probleem te hebben. De (interne) weerstand tegen uitbesteden weegt niet meer op tegen de impact die innovaties op de kwaliteit van de zorg hebben. Deze omslag stelt uiteraard ook eisen aan uw ICT-leveranciers.

Het geschetste ICT-landschap is hét werkterrein van RAM Infotechnology. Daarom zijn wij als geen ander in staat zorgorganisaties te helpen deze stap te maken. We zoeken de samenwerking met zorgorganisaties en IT-partners die openstaan voor innovaties en de mogelijkheden van cloud-technologie. Als Cloud Service Partner steken wij onze kennis en energie graag in deze nieuwe wereld. Met hart en ziel.

Op www.ram-it.nl/versaasen/ leest u meer over ICT uitbesteden en verSaaSen.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top