Partner
nieuws

'Business partner in de zorg' Wensdenken of realiteit?

'Business partner in de zorg' Wensdenken of realiteit?

Een business controller in de zorg heeft het niet makkelijk. Zijn functie is aan sterke veranderingen onderhevig . Volgens het ideaalmodel ontwikkelt de business controller zich van boekhouder naar business partner. Maar zien we dat ook al terug in de praktijk?

In de zorgsector zijn er weinig functies waarover zoveel onduidelijkheid bestaat als die van de business controller. Dat terwijl deze beroepsgroep de laatste jaren met een succesvolle opmars bezig is. Als we de vakliteratuur mogen geloven, was de business controller eerst vooral boekhouder maar is hij tegenwoordig steeds meer een business partner, ofwel: een volwaardig gesprekspartner voor het management team. Echter, dit strookt niet met de praktijk.
De vakliteratuur is een stuk voortvarender dan de beroepspraktijk. De business controller heeft zich nog lang niet ontwikkeld tot die gewenste business partner. Hij zit namelijk behoorlijk in een spagaat. Een moeilijkheid is dat hij twee heren dient - de operationele manager én de financiële manager – die verschillende eisen aan de functie stellen. Maar er zijn meer redenen waardoor de transitie moeizaam verloopt.
Ook al is de business controller in veel gevallen wel bezig de stap te maken naar (meer) management accounting activiteiten, hij kan niet altijd loskomen van de financial accounting activiteiten. Óf omdat hij zelf nog hangt aan zijn traditionele vak, óf omdat de financiële afdeling nog te vaak op hem steunt voor de verzorging van de financiële rapportages. Verder moet de business controller veel schakelen tussen het niveau van de divisiemanager en de afdelings- en unitmanager. Het ene moment moet hij proactief inspelen op de cijfers en hoofdlijnen en het andere moment concentreert hij zich op het duiden van details. De business controller is in veel gevallen niet alleen decentraal actief, maar krijgt daarnaast om verschillende redenen ook een aantal centrale taken van de centrale financiële functie toegewezen.

Wil de ‘nieuwe’ business controller een succes kunnen worden, dan zal meer afstand genomen moeten worden van de traditionele boekhouding en de bijbehorende service rol. Daarnaast zal de gewenste operationeel proactieve rol meer moeten worden omarmd.

De business controller als management accountant is duidelijk nog een te grote stap. Voorlopig ontwikkelt de functie zich meer naar de hybride accountant. Dit is een mengvorm van de financiële accountant en de management accountant. Het is als oplossing voor de belangrijkste problemen van dit moment en voor de voorlopige toekomst een interessant alternatief. De business controller is nog te hard nodig aan de financiële zijde. De inrichting van de administratie is sterk aan verandering onderhevig en dit lijkt in de nasleep van onder meer de grote veranderingen in de zorg per 1 januari 2015 de komende jaren zo te blijven. De business controller is daarom een belangrijke partner en informatiebron voor de financiële afdeling. Daar zal de komende jaren maar weinig aan veranderen.

Meer informatie over dit onderwerp kun je vinden in het boekje: Business Partner in de Zorg. Wensdenken of realiteit? Voor een gratis uitgave van dit boekje ga je naar www.publicsearch.nl/publicaties

Meer weten over de dienstverlening van Public Search? Bel Daniel Griffioen op nummer 035 – 621 02 58.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top