Partner
nieuws

Powered by

"De juiste zorg op de juiste plek"

"De juiste zorg op de juiste plek"

Zorgverlener Zuyderland start een programma op om eHealth uit te rollen in haar care-organisatie. "De juiste zorg op de juiste plek: Connected Health bij Zuyderland."

Door Pierre de Winter, foto Maarten Coolen

Het Limburgse Zuyderland is een van de grotere zorgorganisaties van Nederland, met 9000 medewerkers, twee grote algemene ziekenhuizen en daarnaast een care- en een thuiszorgorganisatie.
Men werkt er aan geïntegreerde zorg. In Limburg is het 'Pact van Terworm' geformuleerd, waarin Limburgse zorgverleners hebben aangegeven gezamenlijk de verantwoordelijkheid te willen nemen om de kwaliteit en de betaalbaarheid van de zorg naar een 'next level' te brengen. Het doel: conform het kabinetsbeleid de juiste zorg op de juiste plek leveren, zodanig dat patiënten en cliënten minder vaak en minder langdurig gebruik moeten maken van dure ziekenhuiszorg.

Zuyderland heeft de doelstelling geformuleerd om een van de technologische voorlopers te worden in de Nederlandse zorg. Zodoende heeft men eigen Living Lab's opgezet, waar gewerkt wordt aan veel meer innovatieve projecten. Er zijn proeven met robots als maatje in een zorgcentrum, met avatars voor telehealth en andere innovatieve technologieën. "Echter", zegt Coolen, "die projecten leveren zeker waardevolle kennis op, maar op korte termijn hebben onze medewerkers en cliënten er niet veel aan. Daarom zijn we ons recent meer gaan richten op de implementatie van bestaande technologieën naast de genoemde hoogwaardige ontwikkel innovaties."

In het kader daarvan werkt Zuyderland aan een eHealth-platform van waaruit het integrated care wil mogelijk maken. Een platform dat zowel zorg kan faciliteren voor patiënten uit het ziekenhuis als cliënten van de care-organisatie kan ondersteunen om – ondersteund door een e-coach – langer thuis te blijven wonen.
"Op dit moment hebben wij e-coaches uitstaan bij twee groepen patiënten" vertelt Maarten Coolen, manager innovatie bij Zuyderland. "Mensen die te maken hebben met hartfalen en mensen die leiden aan chronische darmproblematiek." De resultaten van de proeven die Zuyderland daarmee heeft gedaan, zijn positief, zowel van de kant van patiënten als die van medisch specialisten, vertelt Coolen. En dus heeft Zuyderland een traject opgestart om de caretak van de organisatie aan te haken.

Wijs geworden door eerdere innovatietrajecten met technologische partners, heeft Zuyderland de zoektocht naar een goede technologieleverancier op een vernieuwende manier aangepakt. Coolen: "In het verleden gunden we de technologische partner de rechten op de kennis die tijdens een dergelijk innovatief traject werd opgedaan. Ook al omdat we er zelf nog niet zoveel mee konden. Maar die tijd is voorbij."
Zuyderland gaat nu een consortium aan met een technologiepartner, in een partnership of consortium waarin beide partijen recht hebben op de kennis die wordt opgedaan. "Onze cliënten zijn ons intellectual property right", vertelt Coolen. 'De data over hun gebruik van nieuwe technologie zijn enorm waardevol en van die kennis willen wij zelf ook kunnen profiteren."

De bedoeling is dat Zuyderland de komende jaren een technologische schaalsprong maakt om eHealth in de care-organisatie uit te kunnen rollen. "Daarvoor waren we vooral op zoek naar een betrouwbare technologiepartner, die open staat voor het soort partnership dat ik zojuist omschreef. Met Tunstall hadden we een lopende relatie op het gebied van de technologie ten behoeve van ons alarmsysteem in onze extramurale zorg. Die relatie bevalt. En toen bleek dat zij als belangrijkste doelgroep voor eHealth de mensen hebben gekozen die wij in onze care-organisatie ook bedienen, namelijk ouderen en/of mensen met een chronische aandoening, vielen alle stukje van de puzzel op hun plaats."

 

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top