Partner
nieuws

Beyond medicine

Beyond medicine

Als Business Lead ben ik commercieel verantwoordelijk voor een bepaalde regio. In mijn ogen gaat het hierbij om waardecreatie. Dat klinkt abstract, maar is heel concreet. Als je als organisatie geen waarde toevoegt voor je omgeving, verlies je je bestaansrecht.

Karel de Jongh – Business Lead

Verder denken dan producten

Wat mij als persoon drijft, is samen met onze gesprekspartners in de zorg te zorgen voor betere uitkomsten bij patiënten. Daarvoor is educatie belangrijk: zowel artsen als patiënten moeten heel goed weten hoe ze onze producten het beste kunnen gebruiken. Maar ook andere zaken, zoals ondersteuning om de leefstijl te verbeteren of de mogelijkheden benutten van Big Data, waardoor de behandeling nog beter afgestemd kan worden op de specifieke behoeften van de patiënt.

Preventie

Bij Roche richten we ons niet alleen op de behandeling, maar ook op preventie en nazorg. Ik zou nog veel meer met onze stakeholders willen praten hoe we samen kunnen werken aan betere gezondheidszorg. Een project waar we trots op mogen zijn, is bijvoorbeeld het prehabilitatieproject in het Maxima Medisch Centra. Daar krijgen darmkankerpatiënten vier weken lang vóór hun operatie een intensief programma om in betere conditie te komen: gezonde voeding, bewegen, stoppen met roken en mentale ondersteuning. Deze patiënten herstellen sneller en lijken een veel betere overlevingskans te hebben, dan patiënten die dat niet krijgen. Een promovendus onderzoekt nu of dit ook wetenschappelijk aantoonbaar is. Intussen wordt het programma ook bij andere aandoeningen en in andere ziekenhuizen toegepast.

Integratie

Verder denken dan producten, kijken naar de hele waardeketen. Dat was mijn motivatie om de training over value-based healthcare te gaan doen en de Green Belt te halen. Wat ik daar onder andere geleerd heb, is dat het behandelingstraject van één patiënt behoorlijk is opgeknipt in het huidige gezondheidszorgsysteem. Preventie, diagnose, behandeling, nazorg zijn eigenlijk allemaal losse stukjes met elk een eigen budget en belang. De integratie is nog zeer beperkt en integratie is nodig om de gezondheidszorg naar een hoger plan te brengen. Daar moeten alle bedrijfskolommen samen aan werken: verzekeraars, farma, overheid… Ook de afstemming tussen de diverse professionals in het ziekenhuis kan beter. Preventie is een sleutelwoord met in gedachte het concept positieve gezondheid van Machteld Huber. In dit concept wordt gezondheid niet meer gezien als de af- of aanwezigheid van ziekte, maar als het vermogen van mensen om met de fysieke, emotionele en sociale levensuitdagingen om te gaan en zoveel mogelijk eigen regie te voeren.

Projecten

Als we de zorg willen verbeteren, moeten alle partijen moeten hun eigen belang opzij durven zetten in het belang van de patient. Ik vind het mooi om value-based healthcare projecten op te zetten in de ziekenhuizen waar ik contact mee heb. Vroege behandeling van reumapatiënten zoals in het Maasstadziekenhuis is daar een voorbeeld van. In het Albert Schweitzer Ziekenhuis lopen projecten op het gebied van reumatologie en longkanker en ook start daar binnen hematologie een traject waarbij ook andere ziekenhuizen betrokken zijn. Door op een betere, slimme manier patiëntuitkomsten te meten en te delen met elkaar, kunnen we de waarde van de zorg inclusief de inzet van onze geneesmiddelen, aantonen én beter maken!

Meer weten over werken in de farma? Lees meer op https://www.roche.nl/werken-bij-roche/wie-werken-er-bij-roche/

1 Reacties

om een reactie achter te laten

Har

7 januari 2019

De vraag is ook hier weer ?.wetenschappelijk aangetoond worden . Het is bijvoorbeeld wetenschappelijk aangetoond dat bepaalde cytostatica behandelingen niet werken , toch gaat men daar gewoon mee door , ondanks de veelal dodelijke neven effecten er van? Nu na tig jaren is eindelijk de relatie in de protecollen ( ziekenhuizen) wereld gelegd dat ; conditie, leefstijl, voeding etc een grote rol spleelt bij herstel en overlevingskansen na een chirurgische ingreep. Heel jammer dat men dit pas nu in ziet

Top