Partner
nieuws

Deze tijd van nieuwe data en snelle ontwikkelingen is fascinerend

Deze tijd van nieuwe data en snelle ontwikkelingen is fascinerend

Rob van Wuijtswinkel – Medical Manager

Tijdens mijn HBO-opleiding Organische Chemie in Delft ben ik opgeleid voor het synthetiseren van organische moleculen, zoals bijvoorbeeld steroïd moleculen. Ik leerde hoe moleculen werken en hoe je in het lab nieuwe verbindingen kunt maken. Zo deed ik onderzoek naar penicilline in mijn stage bij Gist Brocades, waar ik daarna ook bleef werken. Daarna ging ik naar de R&D-afdeling van Organon in Oss. Een fantastische tijd bij een fantastisch bedrijf. Stel je voor, een heel gebouw vol slimme mensen die heel hard aan het werk zijn om nieuwe stoffen te vinden die ziekten kunnen genezen of bestrijden.

Het ontwikkelen van een nieuw medicijn is een lang en zorgvuldig proces. In het laboratorium sta je helemaal in het begin. Wij zochten in die tijd naar nieuwe medicijnen tegen reumatoïde artritis. Mijn uitdaging was bijvoorbeeld om een steroïdmolecuul zodanig te veranderen dat er een andere werkzaamheid werd gezien . Als dat lukt en je op een gegeven moment inderdaad biologische activiteit ziet in cellen, begint een volgende fase. Na zeven jaar in het lab, was ik toe aan iets anders en ging ik meedenken over klinische studies. Dat vind ik nog steeds één van de mooiste aspecten in mijn werk omdat je daarbij samenwerkt met mensen en al dicht bij het uiteindelijke geneesmiddel bent.

Voorlichting

Behalve met klinische studies houd ik me bezig met het maken van voorlichtingsmaterialen voor patiënten, artsen en verpleegkundigen. Ook analyseer ik wat er nodig is om de waarde en de inzetbaarheid van het geneesmiddel nog meer te benutten. Dat kan betekenen, dat we aanvullend onderzoek doen. Bijvoorbeeld of het geneesmiddel ook de terugkeer van de kanker ná een operatie voorkomt of uitstelt. Tot operatie van een tumor wordt vaak besloten als de kanker nog niet is uitgezaaid. Chemotherapie wordt ingezet als er wel sprake is van uitzaaiingen. Een combinatie voorkomt mogelijk uitzaaiingen. In een aanvullende klinische studie onderzoeken we of dat effect er inderdaad is.

Immuuntherapie

Ik maak deel uit van een internationaal medisch team voor blaas-, nier- en prostaatkanker, waarin we onder andere nadenken over nieuwe studies en de interpretatie van de data die beschikbaar komen. Elke maand hebben we een telefonische conferentie en eens per jaar ontmoeten we elkaar. Ik ben net terug uit San Francisco waar ik drie dagen een congres heb bijgewoond over dit therapeutische gebied. Eén van de activiteiten die op stapel staat is een aantal webinars over immuuntherapie voor longartsen, oncologen en verpleegkundigen. Wat dat betreft, leven we in een fascinerende tijd. De hoeveelheid nieuwe data en de snelheid waarmee nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden, is ongekend.

IKNL

Last but not least ben ik vanuit Roche één dag per twee weken verbonden als onderzoeker bij het Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL). In de onderzoeksgroep Oncologische Tumoren onderzoek ik hoe uitgezaaide blaaskanker in de periode 1995-2015 is behandeld en wat daarvan de resultaten zijn. Hoe zijn patiënten behandeld, wat was de overleving, zijn er verschillen tussen mannen en vrouwen, rokers en niet-rokers. Welke patronen zijn daarin te ontdekken? Dat is nog nooit eerder gedaan. Ik kwam met allerlei vragen bij het IKNL waar nog geen antwoord op was, en toen stelde de hoogleraar met wie ik contact had, voor om dat onderzoek zelf te gaan doen. Nu lopen er verschillende projecten financieel gesteund door Roche, bij het IKNL, waaronder dit onderzoek. Ik vind het heel mooi ook zelf op deze manier bij te kunnen dragen.

Meer weten over werken in de farma? Lees meer op https://www.roche.nl/werken-bij-roche/wie-werken-er-bij-roche/

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top