Partner
nieuws

Landelijke database acute zorg; eerste ziekenhuizen live

Landelijke database acute zorg; eerste ziekenhuizen live

De drukte op de acute keten neemt steeds verder toe. Een probleem van alledag, maar extra prominent met het aankomende griepseizoen. 2TWNTY4 biedt een eigentijdse oplossing voor online en realtime inzicht en coördinatie van de drukte en beschikbaarheid van bedden in de gehele acute keten.

Naar aanleiding hiervan zijn er maatregelen genomen om meer grip te krijgen op de spoedzorg. Het 'Kwaliteitskader spoedzorg' en concept 'Algemene Maatregel van Bestuur beschikbaarheid spoedzorg' vragen het veld maatregelen te nemen om de regie en sturing van de spoedzorg te verbeteren. Recent heeft de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Spoedeisende Hulp Artsen (NVSHA) een pleidooi gehouden om te komen tot een landelijke database met inzicht in SEH en beddencapaciteit. Eikendal geeft hierbij aan dat er is voldoende capaciteit is, maar we de bedden onvoldoende efficiënt gebruiken'.

2TWNTY4 heeft zich afgelopen jaar beziggehouden met het vraagstuk hoe de patiënt direct op de juiste plaats te krijgen, met als doel de bestaande capaciteit zo efficiënt mogelijk te gebruiken. Om meer inzicht en grip te krijgen op de acute keten en bestaande beddencapaciteit is een applicatie ontwikkeld voor ziekenhuizen, ketenpartners en acute zorg regio’s.

2TWNTY4, de applicatie

De applicatie biedt een dashboard met real-time informatie over beschikbaarheid van capaciteit in de spoedketen en het ziekenhuis op lokaal, regionaal en landelijk niveau. De licentievrije basis versie biedt een stoplicht model met inzicht in de beschikbaarheid van acute zorg. Daarnaast geeft het de SEH de mogelijkheid handmatig een tijdelijke presentatiestop af te kondigen. Deze melding is inzichtelijk voor alle andere ketenpartners met een 2TWNTY4 account. De basis versie kan binnen enkele uren operationeel zijn voor een ziekenhuis en binnen 2 dagen voor een regio.

2TWNTY4 biedt naast de basis versie een premium versie. Door een integratie met het ziekenhuis informatiesysteem wordt iedere 5 minuten logistieke data verzameld. Op basis van gevalideerde meetinstrumenten wordt hiermee de drukte in de acute keten automatisch, actueel en betrouwbaar inzichtelijk gemaakt. Door gebruik te maken van big data analysis wordt tevens een voorspelling van de drukte in de komende twee uur gegeven zodat vroegtijdig maatregelen getroffen kunnen worden om de drukte te reguleren. De gedetailleerde informatie is beschikbaar voor de medewerkers op de SEH, meldkamer, ambulancedienst, huisarts, huisartsenpost en ROAZ coördinator. Met de rapportage functionaliteit kan op eenvoudige wijze trends en analyses worden uitgevoerd. Dit ondersteunt ziekenhuizen en regio’s om afspraken te maken met betrekking tot continuïteit en beschikbaarheid van de acute zorg. 2TWNTY4 ondersteunt hiermee de optimalisatie van lokale en regionale processen.

Vooruitzichten

Naast doorstroom van de SEH naar het ziekenhuis spelen er grote capaciteitsvraagstukken op specialistische afdelingen en buiten het ziekenhuis. Om ook daarvan de capaciteit zo efficiënt mogelijk te gebruiken ontwikkelt 2TWNTY4 in 2019 in samenwerking met ziekenhuizen en regiopartners uitgebreide functionaliteit van onder meer: IC, CCU/EHH, Verloskunde, ELV en crisis bedden in de GGZ.

Samenwerken voor effectief gebruik van zorgcapaciteit

Naast de NVSHA en het ministerie van VWS pleit ook 2TWNTY4 voor een landelijk beleid met transparante samenwerkingsverbanden tussen ziekenhuizen en acute ketenpartners. Steeds meer ziekenhuizen sluiten aan bij dit snelgroeiend platform, door het hele land zijn al meerdere ziekenhuizen en regio bureaus operationeel. 2TWNTY4 gaat graag samen de uitdaging aan, want alleen samen kunnen we de drukte te lijf.

Ziekenhuizen die nu contracteren hebben de applicatie nog voor de griepgolf live.

Ton van Werkhoven is mede oprichter van 2TWNTY4 en gespecialiseerd in zorglogistiek.

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top