Partner
nieuws

Slapende dienstverbanden uit de wereld door de komst van de Wet compensatie transitievergoeding?

Slapende dienstverbanden uit de wereld door de komst van de Wet compensatie transitievergoeding?

“Ben ik nu verplicht een slapend dienstverband te beëindigen?” is een vraag die veel werkgevers stellen na de komst van de Wet compensatie transitievergoeding.

Het is voor veel werkgevers met name een financiële overweging om een dienstverband slapend te houden. Denk bijvoorbeeld aan de verplichte transitievergoeding die je dient te betalen bij ontslag van een medewerker die twee jaar ziek is (geweest). Zullen slapende dienstverbanden verdwijnen door de komst van de Wet compensatie transitievergoeding?

De boot afhouden

Medio 2018 werd de Wet compensatie transitievergoeding werkelijkheid. Werkgevers komen echter nog niet in actie om alvast te starten met het verzamelen van alle administratie voor de Regeling compensatie transitievergoeding. Een reden hiervan is dat je tot april 2020 moet wachten om een aanvraag in te dienen. Daarnaast zal je pas in de tweede helft van 2020 vanuit het UWV meer zekerheid krijgen over het te ontvangen compensatiebedrag. Het blijft namelijk nog onduidelijk hoe de exacte berekening van het compensatiebedrag voor wat betreft slapende dienstverbanden wordt gedaan.

Wel is het helder dat je over de gehele periode dat je een slapend dienstverband aanhoudt geen compensatievergoeding krijgt. Ook dien je eerst, na beëindiging van het (slapende) dienstverband, de transitievergoeding te betalen waarna je pas een aanvraag kunt indienen voor toepassing van de Wet compensatie transitievergoeding.

Een andere drijfveer voor werkgevers om een afwachtende houding aan te nemen, is dat er in de Wet arbeidsmarkt in balans is opgenomen dat per ingang van 2020 de transitievergoeding wordt verlaagd als het gaat om lange dienstverbanden voor werknemers van 50 jaar en ouder. Hiernaast zijn er nog andere ontwikkelingen vanaf 2020 voor de transitievergoedingen en andere kosten voor de werkgever die van invloed zijn op een financiële beoordeling voor het beëindigen van het dienstverband.

Mag dit dan wel?

Verleden jaar is er een uitspraak gedaan door het Medisch Scheidsgerecht waarin een werkgever voor het eerst werd verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen. De werkgever had volgens het Scheidsgerecht geen belang bij het slapende dienstverband. Reden hiervan is omdat het om een medewerker ging die reeds in de IVA terecht is gekomen en terminaal ziek is.

Deze recente uitspraak is overigens niet in lijn met eerdere oordelen van de reguliere rechtspraak. Dit betekent dat het nog maar de vraag is of in toekomstige uitspraken werkgevers alsnog worden verplicht om een slapend dienstverband te beëindigen. Mocht dit het geval zijn, dan is het de vraag of het een generieke uitleg krijgt of dat er in het bijzonder wordt gekeken naar specifieke gevallen zoals in deze recente uitspraak is gedaan.

Leeftijdsdiscriminatie en slapende dienstverbanden

Als werkgever heb je de wettelijke mogelijkheid om een dienstverband te beëindigen, mocht deze medewerker de AOW- of pensioengerechtigde leeftijd hebben bereikt. Deze mogelijkheid staat echter ter discussie, omdat dit wordt gezien als leeftijdsdiscriminatie. Stel dat deze discussie uiteindelijk leidt tot het schrappen van de wettelijke ontslagmogelijkheid, dan kan dit effect hebben op de slapende dienstverbanden en dus ook op de Regeling compensatie transitievergoeding.

Tot slot…

Al met al is het verstandig om per dossier na te gaan wat de consequenties zijn van het direct beëindigen van dienstverbanden of deze slapend te houden. Hierbij is het heel belangrijk om de wettelijke ontwikkelingen op het gebied van slapende dienstverbanden en de jurisprudentie in de gaten te houden over zowel de transitievergoeding als de Wet compensatie transitievergoeding.

Wij houden deze ontwikkelingen voor jou in de gaten en delen al het nieuws in onze nieuwsblog!

0 Reacties

om een reactie achter te laten
Top